SP Bibice

Karusek 2019

Karusek 2019

Uczniowie wszystkich klas trzecich brali udział w miedzyszkolnym konkursie wiedzy o Krakowie” Krakusek” organizowanym przez Zamek Królewski na Wawelu i Akademię Żakowską. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem : „Wśród dzieł artystów i rzemieślników dawnego Krakowa”. W ramach przygotowań do konkursu uczniowie uczestniczyli w wycieczce po Krakowie, zwiedzali królewskie komnaty na Wawelu, a w dalszym etapie uczestniczyli w grze terenowej. 6 lutego 2019 roku wszyscy uczniowie klas trzecich brali udział w I etapie konkursu. Do II etapu konkursu, który odbył się 20 marca 2019 roku na Zamku Królewskim na Wawelu zakwalifikowali się: Charlotte Grisvard kl. 3b, Zuzanna Siemińska kl. 3c, Karolina Morzy kl. 3a. Do ścisłego grona finalistów weszły Zuzanna Siemińska i Charlotte Grisvard zdobywając wyróżnienie. Wszystkie finalistki wzięły udział w uroczystej gali zakończenia konkursu odbierając dyplomy, nagrody. Na koniec posiliły się w wawelskiej restauracji.