SP Bibice

Niezwykła lekcja biologii klasy 5e

Niezwykła lekcja biologii klasy 5e

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21.03.2019r. uczniowie klasy piątej uczestniczyli w Dniu Otwartym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wzięli udział
 w dwóch warsztatach, których tematyka wpisuje się w tematykę realizowaną na lekcjach biologii.

Na warsztatach „Porosty wskaźnikami czystości powietrza” przybliżona została im wiedza o budowie, rodzajach porostów. Uczniowie zostali szczegółowo zapoznani ze skalą porostową. Wiedza teoretyczna została poparta obserwacjami mikroskopowymi
i doświadczeniami chemicznymi.

Warsztaty „Drzewo w probówce” były sporą dawką wiedzy o mikrorozmnażaniu roślin. Piątoklasiści osobiście w warunkach laboratoryjnych  rozmnażali wegetatywnie rośliny takie jak pigwowiec, porzeczka, świdośliwa przenosząc je na specjalne sztuczne podłoża.

To już kolejna wizyta uczniów na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie i miejmy nadzieję, że nieostatnia.

 

Nauczyciel biologii i wychowawca klasy 5e
Małgorzata Maruszak - Kobas