SP Bibice

Nowy plan zajęć lekcyjnych

Nowy plan zajęć lekcyjnych

Szanowni Rodzice,
Zamieszczamy plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas. Plan będzie obowiązywać od dnia 6 maja 2019r. (poniedziałek).
Informacje o zajęciach pozalekcyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie otrzymają bezpośrednio od nauczycieli prowadzących zajęcia.
Jednocześnie informujemy o zmianie długości przerw międzylekcyjnych, co wpływa na zmianę czasu rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych.

Aktualizacja: 2019-04-30 dot. klasy 5b
Aktualizacja: 2019-04-24 dot. klasy 6c

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM