SP Bibice

Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 4 - 8.

Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 4 - 8.

Szanowni Państwo,

     informuję, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa od dnia  25 maja 2020r. zostaną zorganizowane w szkole konsultacje dla uczniów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne klas 4 - 8 przy czym dla uczniów klas 8 od dnia 25.05.2020r.  a dla uczniów klas 4-7 od dnia 01.06.2020r.

     Konsultacje mają charakter dobrowolny, ich wymiar zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Jednocześnie informuję, że realizacja konsultacji może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, po zgłoszeniu takiej potrzeby nauczycielowi z dotychczas obowiązującym harmonogramem konsultacji.

    Rodzice uczniów, zainteresowanych uczestniczeniem w konsultacjach na terenie szkoły, proszeni są o zgłoszenie udziału dziecka do nauczyciela danego przedmiotu poprzez wysłanie e- maila z wypełnioną deklaracją (do pobrania).

TERMIN WYSYŁANIA DEKLARACJI  DO NAUCZYCIELI UPŁYWA 28.05.2020r. Wyżej wymienioną,  podpisaną przez rodzica deklarację, uczeń przynosi w dniu konsultacji do szkoły.

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa. Procedura bezpieczeństwa umieszczona jest poniżej. 

Wszyscy rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z procedurą i wytycznymi oraz przestrzegania ich. 

Informuję także, że dla uczniów proces dydaktyczny nadal prowadzony będzie z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole.

Procedura funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2,  celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom oraz uczniom Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor szkoły
Anna Górka