SP Bibice

Projekt „Kropla drąży skałę”

Projekt „Kropla drąży skałę”

   W dniu 20 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszym spotkaniu z cyklu zajęć poświęconych projektowi "Kropla drąży skałę".

Cykl zajęć w ramach projektu "Kropla drąży skałę" jest realizowany na terenie gminy Zielonki, przez Pracownię Demonstracji Fizycznych AGH, KN Bozon oraz przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki partnerami są również Fundacja Carbon Foot Print i Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Projekt jest dofinansowany przez WFOŚiGW w Krakowie wraz ze wsparciem gmin Zielonki, Michałowice i Igołomia-Wawrzeńczyce. Projekt edukacyjny "Kropla drąży skałę" poświęcony jest tematyce „wody”, a szczególnie jej istotnej roli w naszym środowisku.
Na pierwszych zajęciach młodzież dowiedziała się o strukturze i obecności wody na Ziemi, utrwaliła swoją wiedzę na temat składu, właściwości fizycznych i chemicznych wody.
Zajęcia, w których wzięli udział uczniowie mają  na celu świadomą zmianę postaw społecznych z konsumpcjonizmu na racjonale wykorzystanie zasobów, co może mieć wpływ na zminimalizowanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Nauczyciel chemii: Małgorzata Maruszak-Kobas