SP Bibice

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 w klasach 4-8

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 w klasach 4-8

2 września 2019 r. w naszej szkole miała miejsce się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego połączona z upamiętnieniem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz otwarciem nowego skrzydła budynku szkoły.  

Wśród gości zaproszonych na inaugurację roku szkolnego 2019/2020 w Bibicach byli: Wójt Gminy Zielonki, Bogusław Król, Przewodniczący Rady Gminy, Mirosław Golanko, proboszczowie, radni gminy Zielonki oraz sołtysi.

Pani Dyrektor, Anna Górka powiedziała, że w nowym roku szkolnym czeka nas wiele pracy, ale także wiele interesujących wydarzeń. Będą zatem i wycieczki, i projekty, i konkursy, a także wydarzenia związane z obchodami Dnia Patrona Szkoły i 50-lecie nadania imienia szkole, Rokiem Matematyki oraz Rokiem Pucheroka. Atrakcji i przeżyć z pewnością nie zabraknie! O nudzie możemy zapomnieć.

W pierwszych rzędach zasiedli także przedstawiciele wojennego pokolenia. W ten sposób nasza szkoła włączyła się w akcję „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Po  części oficjalnej mogliśmy obejrzeć montaż słowno-muzyczny poświęcony  80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na scenie pojawiły się harcerki i recytatorki z klas VII i VIII. Opowiedziały one o tragedii wojny, wygłosiły poruszającą „Elegia o chłopcu polskim…”  K. K. Baczyńskiego i wiersz K. I. Gałczyńskiego: „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” oraz zaśpiewały piosenkę: „Dziewczyna z bagnetem”. Ważnym momentem uroczystości było odśpiewanie hymnu państwowego, „Mazurka Dąbrowskiego”.

W drugiej części uroczystości Dyrekcja, przedstawiciele grona pedagogicznego, uczniowie klas czwartych oraz zaproszeni goście udali się do nowego skrzydła szkoły, gdzie dokonano uroczystego otwarcia. Nowe sale lekcyjne i basen poświęcili proboszcz parafii w Bibicach ks. Jan Przybocki oraz ks. Wojciech Warzecha – proboszcz parafii w Węgrzcach. 

Tekst: Józefa Nocoń