SP Bibice

,,Sportowy” gość w świetlicy szkolnej

,,Sportowy” gość w świetlicy szkolnej

„Żyjmy zdrowo” takie hasło przyświecało naszym działaniom w świetlicy w listopadzie. W tych dniach wychowawcy podjęli wiele inicjatyw, mających na celu promocję zdrowia w świetlicy szkolnej.  Poprzez szereg zajęć edukacyjnych wychowawcy kształtowali właściwe nawyki żywieniowe u dzieci,  przypomniano zasady zdrowego odżywiania, wychowankowie uczestniczyli w różnych formach aktywności, począwszy od ruchowych, poprzez muzyczne a na plastycznych skończywszy. Wykonano gazetkę prezentującą „Piramidę Zdrowia” gdzie przyklejono pokolorowane prze dzieci produkty spożywcze. Dzieci komponowały zdrowe kolorowe kosze pełne warzyw i owoców, dowiedziały się, iż regularna aktywność ruchowa jest niezbędna do utrzymania zdrowia.

W ramach tygodnia promującego zdrowy tryb życia, dnia 21.11.2018r. gościliśmy na świetlicy trenera personalnego Panią Agnieszkę Figarską, która przybliżyła uczniom klas pierwszych czym jest zdrowe odżywianie oraz jak prawidłowo dbać o kręgosłup i kształtować właściwą postawę ciała podczas nauki. Pani Agnieszka zaprezentowała dzieciom przyrządy jakie można wykorzystać do ćwiczeń w domu. Na koniec spotkania wszyscy wzięli udział w krótkich zajęciach aerobiku. Dzieci bardzo chętnie  i aktywnie brały udział w zajęciach, zadawały pytania. Na koniec dzieci gromkimi brawami podziękowały gościowi za przybycie. Sądzimy, że spotkanie to, oprócz wzbogacenia wiedzy o zdrowym odżywianiu, zaowocuje  również chęcią wzmożonej aktywności fizycznej.

Opracowała: Katarzyna Grzywnowicz