SP Bibice

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

W dniach 1.10 oraz 2.10.2019 roku w ramach działań profilaktycznych  naszą szkołę odwiedził policjant Pan Paweł Kosek z Komisariatu Policji w Zielonkach z siedzibą w Krakowie. Funkcjonariusz prowadził prelekcje z uczniami klas od 1 do 8 SP.

Zajęcia dla uczniów dostosowane były do wieku uczestników i odbywały się w grupach wiekowych 1-3 klasa oraz 4 – 8 klasa.

Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z wiedzą dotyczącą bezpiecznej drogi do i ze szkoły, bezpieczeństwem na drodze. Funkcjonariusz uczulił dzieci, aby miały ograniczone zaufanie do obcych im osób, aby nie odchodziły z nieznajomymi i nie wierzyły nawet jak nieznajomy mówi, że wysłał ich rodzic. Ponadto funkcjonariusz policji zwracał uwagę, aby dzieci  nie wsiadały do żadnych obcych samochodów. 

 Prócz tego uczniowie klas 4-8 podczas zajęć zdobyli wiedzę z zakresu cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci. Omówiona została odpowiedzialność karna nieletnich z naciskiem na wiek sprawców czynów zabronionych, kar jakie można ponieść za takie czyny, demoralizacji oraz środków wychowawczych lub poprawczych stosowanych wobec nieletnich. Policjant zwrócił uwagę, iż za czyny popełnione przez nieletnie dziecko mogą zostać zastosowane środki wobec rodziców.

Opracowanie: Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny