SP Bibice

Sprawozdanie z realizacji programu autorskiego „W krainie zdrowia”

Sprawozdanie z realizacji programu autorskiego „W krainie zdrowia”

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje z sukcesami szereg działań z zakresu promowania zdrowia w zgodzie z przyrodą- czego efektem było otrzymanie kolejny już raz w roku szkolnym 2017/2018 Certyfikatu- Szkoła Promująca Zdrowie. Mając jednak świadomość, że to co zrobiliśmy kilka lat temu, to namiastka potrzeb współczesnego świata, chciałybyśmy kontynuować podjęte działania, tym bardziej, że uczestniczyć w nich będą nowi uczniowie, których kilka lat temu nie było jeszcze w naszej szkole. Wykorzystując własną wiedzę, zainteresowania oraz biorąc pod uwagę problemy dzieci ze zdrowiem, zaburzenia, z jakimi spotykamy się na co dzień w swojej pracy został stworzony  program „W krainie zdrowia”.

Na zajęciach pozalekcyjnych kształtowane były nawyki zdrowego stylu życia na co dzień w harmonii ze środowiskiem. Zostały omówione różne aspekty dotyczące  zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Innowacyjne działania w ramach programu realizowane były metodą projektu, dzięki czemu rozwijane były zainteresowania uczniów i poszerzona zostanie ich wiedza o świecie. Projekty tworzone podczas realizacji programu posłużyły promocji aktywności fizycznej zarówno w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym, uczniowie nabyli prawidłowych nawyków żywieniowych oraz uzmysłowiły sobie sens życia w zgodzie z naturą.

Celem podejmowanych działań w ramach programu edukacji zdrowotnej było uzmysłowienie młodzieży jak ważnym problemem jest dbałość o własne zdrowie na co dzień. Stosowanie właściwej diety, regularne ćwiczenie, życie w zdrowym środowisku, zmiana złych nawyków oraz odpowiednie radzenie sobie z napięciem i stresem może pomóc w osiągnięciu doskonałego zdrowia.

Sprawozdanie z realizacji programu autorskiego „W krainie zdrowia” 

Program autorski „W KRAINIE ZDROWIA”