SP Bibice

Świetlicowy konkurs ,,Turniej wiedzy o zdrowiu”

Świetlicowy konkurs ,,Turniej wiedzy o zdrowiu”

W ostatnich tygodniach w świetlicy szkolnej poruszono tematykę zdrowego stylu życia. W ramach tematu ,,Żyję zdrowo na sportowo” przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Rozmawiano z uczniami m.in. o higienie osobistej  i sposobach dbania o nią. Opracowano witaminowy alfabet - burza mózgów. ,,Skojarzenia owocowe” – praca metodą projektów. Uczniowie wykonywali  tematyczne prace plastyczne - ,,Zdrowy talerz”, ,,Warzywa w ogródku”, ,,Owocowy portret”. W ramach podsumowania wiadomości  w świetlicy przeprowadzono konkurs w formie quizu ,,Turniej wiedzy o zdrowiu”. Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie i wykazali się dużą znajomością wiedzy o zdrowiu, prawidłowym odżywianiu. Wyniki konkursu wyglądają następująco:

Klasa I-II

Laureaci

Alicja Kostkowska

Leon Główczyk

Alicja Malkiewicz

Wyróżnienia

       Milena Żurek

Alicja Kułaga

Filip Wiejacha

Dominika Gruchała

       Filip Marzec

Klasa III-IV

1 miejsce

Oliwia Okrajni

2 miejsce

       Patrycja Piasek

Róża Pawłowska

3 miejsce

   Nadia Hymczak

Serdecznie gratulujemy!

Opracowała: Anna Wilkutowska