SP Bibice

Szkolny Dzień Profilaktyki

Szkolny Dzień Profilaktyki

25 maja 2019 r. w naszej szkole zorganizowany był Szkolny Dzień Profilaktyki „Bezpiecznie, zdrowo  i sportowo”. W tym dniu uczniowie wzięli udział w różnych zajęciach podzielonych tematycznie na trzy bloki: ogólnie pojęte bezpieczeństwo, zdrowie i profilaktyka oraz sport i zajęcia ruchowo-taneczne. Uczniowie klas 1-3 pod opieką swoich wychowawców przygotowywali zdrowe kanapki owocowo-warzywne. Po kulinarnych zajęciach okazją do wykazania się wiedzą o zdrowiu był udział w konkursach „Biały ząbek” i „Jak zachować śnieżnobiały uśmiech?”. Uczniowie obejrzeli również spektakl pod tytułem „O Dyziu i bolącym brzuszku” przygotowany przez starszych kolegów z klasy 5e pod opieką p. Małgorzaty Maruszak-Kobas. Kolejnym elementem zajęć profilaktycznych były pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowane przez uczniów gimnazjum pod opieką p. Anny Sawczuk, a także pogadanki na temat bezpieczeństwa i zasad ewakuacji „Bezpiecznie w nowej szkole”. Nad sprawnością fizyczną najmłodszych uczniów czuwali p. Elżbieta Durlak i p. Kamil Mrózek, pod okiem których uczniowie uczestniczyli w zajęciach taneczno-ruchowych i rozgrywkach sportowych. Uczniowie z klas 4-5 podzieleni na grupy uczestniczyli w prelekcjach o tematyce bezpieczeństwa. Prelekcję „Bezpieczeństwo i kultura w Internecie” przygotowała p. Zofia Idzik, „Niewłaściwe wykorzystanie mediów elektronicznych, a odpowiedzialność karna ucznia” przygotował p. Piotr Olejarczyk, natomiast prelekcję „Bezpieczna droga do i ze szkoły pieszego i rowerzysty” przygotowała p. Anna Węgrzynowicz. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcjach zadając prowadzącym różne pytania dotyczące poruszanej tematyki. Każda z grup uczniów z klas 4-5 wzięła udział w spektaklu o tematyce prozdrowotnej. Uczniowie klasy 5e pod opieką p. Małgorzaty Maruszak-Kobas przygotowali spektakl pt. „O Dyziu i bolącym brzuszku”. Uczniowie samodzielnie przygotowali scenografię oraz kostiumy, a ich gra aktorska została przyjęta z wielkim entuzjazmem widowni. Tematyka prozdrowotna zdominowała również blok zajęć, które przygotowała p. Beata Pieńkowska. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie wzięli między innymi udział w „Turnieju wiedzy o zdrowiu” oraz mogli sprawdzić poziom swojej wiedzy z dziedziny ogólnie pojętego zdrowia w różnorodnych interaktywnych grach i quizach. W bloku o tematyce bezpieczeństwa nie mogło zabraknąć warsztatów i pokazów z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod opieką p. Anny Sawczuk i p. Andrzeja Wąsowskiego uczniowie przypomnieli sobie zasady reagowania w wyjątkowych sytuacjach, pozycję boczną ustaloną oraz zasady resuscytacji. Chętni uczniowie mogli w praktyce przećwiczyć pozycję boczną ustaloną oraz zasady resuscytacji na przygotowanych fantomach. Dla uczniów z klas 6-8 oraz oddziałów gimnazjalnych p. Adam Babik, p. Robert Smołka i p. Łukasz Osuch przygotowali rozgrywki sportowe. Uczniowie podzieleni na drużyny rozgrywali między sobą mecze w piłkę ręczną. Atrakcją tego dnia były przygotowane przez p. Joannę Sobotę oraz uczennice zdrowe i wyjątkowo smaczne owocowe „szejki”. Na koniec uczniowie wypełnili anonimową ankietę. Wyniki ankiety pokazują, że Szkolny Dzień Profilaktyki był dla nich atrakcyjną i ciekawą formą zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Opracowanie: Jarosław Ozga