SP Bibice

Wycieczka klas ósmych do Dębna i Ciężkowic

Wycieczka klas ósmych do Dębna i Ciężkowic

Wycieczka klas ósmych do Dębna i Ciężkowic

         W dniu 6 października 2021 r. uczniowie klas ósmych – 8a,8b,8c,8d,8e pod opieką wychowawców (p. Ł. Osuch, p. J. Ozga, p. M. Megiel, p. B. Pieńkowska, p. M. Maruszak- Kobas) i nauczycieli (p. I. Błażejczyk, p. M. Cieślak, p. K. Mrózek, p. J. Karwacki) uczestniczyli w całodniowej, wycieczce do Dębna i Ciężkowic. Wycieczka została zorganizowana  w ramach projektu „Małopolska Olimpiada Frekwencji”.  Celem wycieczki było poznanie kraju i jego środowiska przyrodniczego, zabytków kultury i historii (ukazanie piękna przyrody i zabytków polskich), upowszechnianie wśród uczniów  zasad ochrony środowiska oraz wiedzy o składnikach rodzimego środowiska przyrodniczego, a także korzystania z zasobów przyrody, kształtowanie nawyków prozdrowotnych oraz integracja zespołów klasowych. Uczniowie z zaciekawieniem zwiedzili zamek w Dębnie- to jedyny w Małopolsce zabytek kultury możnowładczej- rezydencjonalnej. Posiada znakomicie zachowany zespół elementów kamieniarskiego wystroju architektonicznego z gotyckimi, renesansowymi i barokowymi portalami. Następnie przejechaliśmy do Ciężkowic, gdzie w Muzeum Przyrodniczym odbyła się lekcja biologii na temat „Różnorodności biologicznej” oraz zasad jej ochrony. Uczniowie oglądnęli  bogatą wystawę ptaków i ssaków. W batyskafie odbyła się prelekcja filmu dokumentalnego „Historia jednej rzeki”. Po zajęciach w muzeum był czas na integracyjne ognisko i pyszne regionalne kiełbaski z ciepłą herbatką. Padał deszcz więc taka ciepła kiełbaska
i  herbata smakowały wyjątkowo. Ostatnim punktem naszej wycieczki było Skamieniałe Miasto.
W rezerwacie przyrody nieożywionej „Skamieniałe miasto” w Ciężkowicach podziwialiśmy wychodnie skalne  m.in. „Czarownicę”, „Grunwald” zbudowane z piaskowca wraz z roślinnością porastającą skały. Na tym wycieczka zakończyła się.  Pomimo deszczowej pogody wycieczka była bardzo udana
 i w  doskonałych humorach wróciliśmy do Bibic.

Opracowanie: Beata Pieńkowska