SP Bibice

Wyniki konkursu świetlicowego ,,Moja miejscowość jesienią”

Wyniki konkursu świetlicowego ,,Moja miejscowość jesienią”

Wyniki konkursu świetlicowego

,,Moja miejscowość jesienią”

W konkursie organizowanym przez nauczycieli świetlicowych wzięło udział dziewięciu uczniów z klas I – IV. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością w wykonaniu swoich prac.

Konkurs miał na celu:

rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
rozwijanie wrażliwości estetycznej;
stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
obserwację środowiska w którym mieszka.

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania. Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła 3 Laureatów:

I miejsce:  Tobiasz Żak  4a

II miejsce: Adam Banaś 2d

III miejsce: Julia Słowakiewicz 3e

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!

                                                                                                               Organizatorzy:

                                                                                                                        Agnieszka Wrześniowska i Joanna Nowak