SP Bibice

Zapraszamy do udziału w Konkursie Krakowska Matematyka

Zapraszamy do udziału w Konkursie Krakowska Matematyka

Z A P R A S Z A M Y   D O   U D Z I A Ł U    W    B E Z P Ł A T N Y M   K O N K U R S I E

Konkurs Krakowska Matematyka
Tegoroczny temat: „Rok Świętego Jana Pawła”
(kl. IV-VI) – etap szkolny
odbędzie się
21 listopada 2019r. (czwartek)

Zgłoszenia do konkursu (oświadczenie podpisane przez rodziców)
Oświadczenie.pdf
przyjmuje szkolny koordynator  konkursu
mgr Agnieszka Feliga-Grządziel do dnia 19.11.2019 do godz. 15.30.

Celem konkursu jest:
- popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Uczeń jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
   Regulamin konkursu, zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursów, wykaz literatury, wzór oświadczenia rodziców oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych  znajdują się na stronie http://www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/

Ważne informacje dla uczestników konkursu:
- W dniu konkursu 21.11.2018 (czwartek) uczestnik zgłasza się o godz. 7.45 do koordynatora konkursu  sala 218.
- Obowiązuje strój galowy.
- Jeśli uczestnik konkursu rozwiązuje zadanie metodą prób i błędów, to nie powinien skreślać prób, ale napisać obok komentarz „nie są spełnione warunki”. Nie uznajemy za pełną metodę jednego sprawdzenia prawidłowego wyniku. Uczeń powinien sprawdzić inne możliwości, które nie spełniają warunków zadania lub wykazać, że nie ma innych rozwiązań.