SP Bibice

Plan Lekcji     2021/2022

Szanowni Rodzice,
         Zamieszczamy plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas. 
Informacje o zajęciach pozalekcyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie otrzymają bezpośrednio od nauczycieli prowadzących zajęcia.
         Jednocześnie informujemy o zmianie długości przerw międzylekcyjnych, co wpływa na zmianę czasu rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych.

INFORMUJEMY, że  plan lekcji może ulec zmianie - również godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć przez uzniów.

Czas trwania lekcji

Aktualizacja:

10.09.2021r klasy 1a, 1e, 1f, 2c, 2e, 2f. 3b.
01.09.2021r. klasa 5b
31.08.2021r klasy 1, 2, 5b, 6b, 6c.