SP Bibice

Plan Lekcji     2020/2021

Szanowni Rodzice,
         Zamieszczamy plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas. 
Informacje o zajęciach pozalekcyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie otrzymają bezpośrednio od nauczycieli prowadzących zajęcia.
         Jednocześnie informujemy o zmianie długości przerw międzylekcyjnych, co wpływa na zmianę czasu rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych.

INFORMUJEMY, że  plan lekcji może ulec zmianie - również godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć przez uzniów.

Uwaga! zmiana godzin lekcji w klasach 1-3.


 

 

Aktualizacja: 23.09.2020r. klasy 1-8

 

 

.

.