SP Bibice

       Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczane są na potrzeby dzieci w szkole m.in. na organizowanie konkursów i wydarzeń szkolnych; na nagrody dla dzieci np. za wyniki w nauce czy za różnorodne osiągnięcia konkursowe czy nagrody na zakończenie roku. Ponadto z tych pieniędzy  w ostatnich latach urządzono placyk zabaw dla dzieci zlokalizowany przy świetlicy szkolnej, zakupiono piłkarzyki, wyposażenie do świetlicy szkolnej, dofinansowano zakup książek do biblioteki itd.

 

          Wysokość składki w roku szkolnym 2015/2016 to:

40zł na pierwsze dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej

30 zł na drugie dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej

 

            Każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty, podobnie jak dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.  Opłata na rzecz Rady Rodziców jest jednorazowa i całoroczna.

             Zachęcamy do uiszczania opłaty, dzięki której wspólnie możemy uatrakcyjnić  czas spędzany przez nasze dzieci w szkole, jak i wzbogacić ich proces edukacji!