SP Bibice

Zapisy DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szanowni Państwo, 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje,  że w wyniku zapisów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 wszystkie dzieci z obwodu szkoły zostały przyjęte.
      Równocześnie informuję, że po zakończeniu  zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022,  nie dysponuje wolnymi miejscami i w związku  z tym nie będzie przeprowadzona rekrutacja. 


                                                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                                                             dyrektor szkoły
                                                                                                                                            mgr Anna Górka

 

INFORMACJA O ZAPISACH DZIECI Z OBWODU SZKOŁY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/22 

 

W dniach od 8 do 17 lutego 2021 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

Powyższe terminy są zgodne z:

Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy odbywać się będą w godzinach pracy sekretariatu. Ze względu na wymogi stosowania reżimu sanitarnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem celem ustalenia terminu wizyty - numery tel. 12 285 88 21 lub 517 549 001. Wejście do sekretariatu odbywa się pojedynczo w ustalonym wcześniej terminie. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa.  Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować dystans społeczny. 

Równocześnie mają Państwo możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: 

Nasza Skrytka w ePUAP: spbibice
Link do ePUAP: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego

Jak przekazać pismo do nas na platformie ePUAP ?
1. Wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego
2. ( ustaw / zmień ) adresata oraz wpisz : Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  

Do klas I przyjmowane są:
- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka do szkoły: (DOKUMENTY PROSIMY  UZUPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI)
- dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego dziecka (do wglądu)
- zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły  (wzory dokumentów znajduje się w portierni szkoły przy wejściu głównym,  w sekretariacie szkoły,  
na stronie internetowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach,
na stronie internetowej BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
oraz  na stronie szkoły - poniżej);

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć następujące dokumenty:

 

 

KOMUNIKAT

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Szanowni Państwo, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje,  że w wyniku zapisów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 wszystkie dzieci z obwodu szkoły zostały przyjęte.

 Z poważaniem
dyrektor szkoły
mgr Anna Górka

Szanowni Rodzice, 

          Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że po zakończeniu  zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021,  nie dysponuje wolnymi miejscami i w związku  z tym nie będzie przeprowadzona rekrutacja. 


                                                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                                                             dyrektor szkoły
                                                                                                                                            mgr Anna Górka

 

Bibice, 20.01.2020r.

K O M U N I K A T

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor   Szkoły   Podstawowej  im.  Stanisława  Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będą

w dniach od 3 do 12 lutego 2020r. 

Zapisów można dokonać w sekretariacie szkoły.

W roku szkolnym 2020/2021 w pierwszej kolejności przyjmowane będą do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce).

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły (tel. 12 285 88 21).

Jedynie w przypadku wolnych miejsc będzie przeprowadzona rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie - Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach.

 

Dokumenty są dostępne do pobrania w sekretariacie oraz poniżej:

 

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie 
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki. 

Załączniki do ​Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2020 r:

 

 

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkoły, której organem prowadzącym jest gmina Zielonki 

Załączniki do ​Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2020 r:

 

Poniżej do pobrania, dokumenty obowiązujące w celu zapisu ucznia do świetlicy szkolnej:

 

 

 

 

KOMUNIKAT

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

              Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły odbywać się będą w dniach: od 28 stycznia 2019r. do 08 lutego 2019r.

                Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły.

                Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka do szkoły: 

Do klas I przyjmowane są dzieci:

- 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

                W roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do klasy pierwszej przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

12 lutego 2019r., o godz. 12.00 na tablicy ogłoszeń dla rodziców (przy wejściu do szkoły) zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej.

W przypadku WOLNYCH MIEJSC będzie przeprowadzona rekrutacja dla dzieci zamieszkałych
POZA OBWODEM SZKOŁY.

Jednocześnie będzie można dokonać zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
W tym celu należy złożyć:


W przypadku upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy niepełnoletniego rodzeństwa,
należy wypełnić osobno  - Upoważnienie do odbioru dziecka.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły – nr telefonu: 12 285 88 21.

Zarządzenie nr 9 /2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia  10  stycznia  2019 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla  której organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

Więcej informacji nt. zapisów i rekrutacji do szkół w Gminie Zielonki jest dostepnych na stronie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach.

 

 

 

 

Bibice, dnia 01.03.2018r.    

Szanowni Rodzice,  

          Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że po zakończeniu  zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019,  nie dysponuje wolnymi miejscami i w związku  z tym nie będzie przeprowadzona rekrutacja. Wszystkie dzieci z obwodu szkoły zostały przyjęte. Spotkanie organizacyjne z przyszłymi wychowawcami odbędzie się pod koniec roku szkolnego - koniec maja/początek czerwca 2018r. O terminie spotkania Zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie. 

 Z poważaniem
 dyrektor szkoły
mgr Beata Pieńkowska

              

Bibice, dnia 01.03.2018r.

 Szanowni Rodzice,  

          Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że po zakończeniu  zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 nie dysponuje wolnymi miejscami i w związku  z tym nie będzie przeprowadzona rekrutacja.

 Z poważaniem
 dyrektor szkoły
mgr Beata Pieńkowska

INFORMACJA O ZAPISACH DZIECI Z OBWODU SZKOŁY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

          Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że zapisy do klas I szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie szkoły (w miejscowościach: Bibice, Węgrzce, Dziekanowice, Batowice, Bosutów, Boleń) odbywać się będą w terminie

od 19 lutego 2018r. do  28 lutego 2018r. w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.00.

             Do klas I przyjmowane są:

- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego
w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

            Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka do szkoły:

- Dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego dziecka (do wglądu)
- Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. (do wglądu)
- Zgłoszenie wraz z oświadczeniem – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
 (wzór dokumentu znajduje się w sekretariacie  i na stronie internetowej szkoły - poniżej)

 

 

               W celu zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy złożyć podanie o przyęcie do świetlicy szkolnej, kartę zapisu do świetlicy szkolnej oraz oświadczeniem o zatrudnieniu obojga rodziców.  (wzór dokumentu znajduje się w sekretariacie  i na stronie internetowej szkoły - poniżej)