SP Bibice

STOŁÓWKa

          Szkoła nie prowadzi własnej stołówki, uczniowie od dnia 06.05.2019r. mają możliwość korzystania z jadalni znajdującej się w budynku szkoły.

Posiłki przygotowuje i podaje:

Firma Gastrnomiczno – Handlowa   „ TeS ”
ul . Królewska 18/1
30 – 045 KRAKÓW
tel. 12 285 74 66

 

Zawiadomienie!  Informacje przekazane przez Firma Gastronomiczno – Handlowa „ TeS ”  dotyczące wpłat za obiady.

Firma "Tes" informuje, że od dnia 02.01.2019r. wpłaty za obiady będą przyjmowane do 5 każdego miesiąca w godzinach od 7:00 do 15:00.

Opłaty za obiady można wpłacać na konto:

FGH „TeS’’ ul. Królewska 18/1 Kraków
Nr.Konta: 77124014441111001084672877
Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do stołówki 
Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłosić telefonicznie do godziny 9:00 pod nr 12 2857466

Potwierdzenie przelewu dostarczyć do stołówki znajdującej się w budynku Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach.
​Nieobecność dziecka na obiedzie prosze zgłosić telefonicznie do godziny 9:00

REGULAMIN JADALNI