1 marca 2022

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku ukraińskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku polskim

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

28 lutego 2022

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

canva.com

Dziękujmy serdecznie za zaangażowanie !!!

Istotne informacje dla mieszkańców gminy Zielonki, jak i dla przebywających na terenie gminy uchodźców z Ukrainy, mogą Państwo znaleźć na stronie Gminy Zielonki zakładka Pomoc Ukrainie (zielonki.pl)

Miasto Kraków również uruchomiło szeroki wachlarz wsparcia dla uchodźców z Ukrainy Otwarty Kraków

Od 28 lutego Szkoła Podstawowa w Bibicach włącza się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców Ukrainy.

ZBIERAMY:

 • koce termiczne, śpiwory, maty do spania, materace,
 • ubrania, peleryny przeciwdeszczowe, bielizna damska, męska, dziecięca;
 • środki pielęgnacyjne i higieniczne (pasty i szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, pieluchy dziecięce i dla dorosłych, podpaski, ręczniki papierowe);
 • zestawy wielorazowych naczyń kuchennych: głębokie naczynia, sztućce;
 • środki antyseptyczne, maseczki wielorazowe;
 • ŻYWNOŚĆ:
  • woda, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, makarony, płatki błyskawiczne, produkty do szybkiego przygotowania;
  • zapałki, baterie, zapalniczki, świece, zestawy medyczne;

Wszystkie rzeczy prosimy zostawiać na portierni.

Magazyn, do którego zostaną odwiezione rzeczy znajduje się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (czynny codziennie od godz. 12.00 do godz. 20.00)

Mały Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu

źródło: https://www.krakow.pl/aktualnosci/257555,26,komunikat,zbiorka_dla_lwowa.html

22 lutego 2022

Komunikat Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z ​urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (art. 130 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe). 

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły, które zostały zgłoszone przez rodziców do klasy I na rok szkolny 2022/2023, zostały przyjęte. 

Nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci spoza obwodu szkoły. 

18 lutego 2022

Od 21 lutego wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie

Komunikat Dyrektora Szkoły

Od 21 lutego wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie. Nauka zdalna została skrócona do 20 lutego.
W dniu 11.02.2022r. została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wcześniejsze rozporządzenie zakładało, że od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku zostaną zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000036701.pdf

Od dnia 21.02.2022r. przywrócony zostaje standardowy rozkład busa szkolnego. Realizowane również będą zajęcia basenowe zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Rozkład jazdy busa szkolnego obowiązujący od 21.02.2022r. (pdf)
Rozkład jazdy busa szkolnego obowiązujący od 21.02.2022r. (pdf)

3 lutego 2022

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 (wymagane dokumenty)

Materiały szkolne

fot. canva.com

W dniach od 7 do 18 lutego 2022 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2022/2023 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

Zapisu dziecka można dokonać  bez konieczności odwiedzania siedziby szkoły przesyłając dokumenty poprzez platformę ePUAP albo w godzinach pracy sekretariatu. Wypełnione dokumenty będzie można również wrzucić do skrzynki na korespondencję, która znajduje się w przedsionku przy wejściu do szkoły od strony ul. Kościuszki. Ze względu na wymogi stosowania reżimu sanitarnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem celem ustalenia terminu wizyty – numery tel. 12 285 88 21 lub 517 549 001 celem ustalenia terminu wizyty. Wejście do sekretariatu odbywa się pojedynczo w ustalonym wcześniej terminie. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa.  Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować dystans społeczny.

Karta zapisu oraz stosowane oświadczenia dostępne są na stronie internetowej szkoły (poniżej) , w sekretariacie oraz na portierni.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

 • 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka do szkoły:

 • dowód osobisty rodzica (do wglądu)
 • zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej (docx) (pdf)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (załącznik 2) (doc) (pdf)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekunka prawnego kandydata/ kandydatki (załącznik 3)(doc) (pdf)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

Oświadczenie – wybór przedmiotów (religia/etyka) (docx) (pdf)

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć następujące dokumenty:

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)