28 stycznia 2022

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 28 stycznia 2022 roku

Komunikat Dyrektora Szkoły

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2022.186 z dnia 2022.01.26) od 31 stycznia do 27 lutego nauka w klas V – VIII odbywać się będzie zdalnie. Uczniowie z klas I-IV kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu  ósmoklasisty mogą być organizowane konsultacje na terenie szkoły. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Uczeń przygotowujący się do egzaminu ma możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do  egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor szkoły z uwagi na rodzaj niepełnosprawności u uczniów, u których nie będzie można  realizować zajęć w miejscu zamieszkania – jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły. Również zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klas V – VIII odbywać się w trybie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

Do 25 lutego nie będą prowadzone zajęcia na basenie dla uczniów klas II – IV. W tym czasie zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV będą prowadzone w sali gimnastycznej.

Kadra kierownicza, nauczyciele klas I – IV, świetlica, biblioteka, specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny pracują w systemie stacjonarnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

mgr Anna Górka

27 stycznia 2022

Nauka zdalna dla klas 5-8

Nauka zdalna do końca ferii zimowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

27 stycznia 2022

XX Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku

Targi Szkół Zawodowych

fot. pexels.com

Od 13 stycznia do 28 lutego na stronie internetowej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie odbędą się XX Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku on-line – impreza o charakterze edukacyjno-wychowawczym przygotowana w szczególności z myślą o uczniach klas  ósmych szkół podstawowych, ich rodzicach oraz nauczycielach.

Najważniejszym celem organizacji „Targów” jest pomoc ósmoklasistom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej na ponadpodstawowym etapie kształcenia. Zespoły szkół zawodowych funkcjonujące na terenie Miasta Krakowa dysponują szeroką ofertą edukacyjną, kształcą w wielu atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy, wychodzących naprzeciw zainteresowaniom i predyspozycjom młodych ludzi oraz zapotrzebowaniu rynku pracy na rzemieślniczy i średni personel techniczny.

W trakcie XX „Styczniowych Targów Szkół Zawodowych w Meliorku” on-line, 25 krakowskich zespołów szkół prowadzących kształcenie techniczne zaprezentuje swoją ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny 2022/2023.

Właściwy wybór szkoły ponadpodstawowej jest jedną z pierwszych, a jednocześnie ważniejszych decyzji życiowych młodych ludzi, warto więc skorzystać z okazji, aby w jednym miejscu zapoznać się z aktualnymi ofertami edukacyjnymi krakowskiego szkolnictwa zawodowego, tak, aby podjęta decyzja okazała się tą najtrafniejszą.

Dlatego warto poświęcić czas i odwiedzić stronę internetową styczniowetargi.zsisim.pl Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie w dniach od 13 stycznia 2022 r. (czwartek) do 28 lutego 2022 r., aby spośród różnorodnych, prezentowanych ofert edukacyjnych krakowskich zawodowych szkół ponadpodstawowych wybrać tę najwłaściwszą, zgodną z  zainteresowaniami i predyspozycjami.

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatora oraz uczestników „Targów”,
Barbara Lesińska
Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie 

źródło informacji: https://portaledukacyjny.krakow.pl/