21 lutego 2022

Gminny Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

21.02.2022r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

źródło: canva.com

„O mowo polska, ty ziele rodzime,

Niechże cię przyjmę w otwarte ramiona,

Ty będziesz kwieciem tych pół ubarwiona”.

Stanisław Wyspiański

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który obchodzony jest corocznie 21 lutego, zapraszamy do wzięcia udziału w gminnym konkursie „JĘZYK POLSKI TO MY”.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie LAPBOOKA prezentującego różnorodność POLSZCZYZNY. Szczegóły konkursu znajdują się w poniższym regulaminie.

21 lutego 2022

Wyzwanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Wyzwanie to Twoje zadanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

 Drodzy uczniowie,

z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zapraszamy do przyjęcia WYZWANIA!

Drodzy uczniowie, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zapraszamy do przyjęcia WYZWANIA!

Uwaga! Aby odnaleźć słowo na nauczycielskim awatarze być może trzeba będzie w niego kliknąć. Pamiętajcie o tym w czasie swoich poszukiwań. 

W tej konkurencji…Kto pierwszy, ten lepszy!!! Na zwycięzcę czeka NAGRODA ;]

A na wszystkich uczestników drobne upominki;]

Organizator: Joanna Guty

17 lutego 2022

Dzień Nauki Polskiej. Przybliżamy sylwetki polskich uczonych

Dzień Nauki Polskiej. Przybliżamy sylwetki polskich uczonych (png)

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

19 lutego już po raz trzeci będziemy obchodzili Dzień Nauki Polskiej. Święto ma stanowić inspirację do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniać zainteresowanie nauką. W tym dniu w sposób szczególny chcemy przybliżyć sylwetki polskich uczonych i przypomnieć ich największe dokonania.

Sylwetki polskich uczonych i ich dokonania 

Święto Nauki Polskiej jest obchodzone w dniu urodzin Mikołaja Kopernika – jednego z najwybitniejszych polskich uczonych, znanego z interdyscyplinarnego zainteresowania nauką. Jego dzieło „O obrotach sfer niebieskich”, które było wykładnią teorii heliocentrycznej, zrewolucjonizowało światową naukę. Kopernik zapisał się w historii także innych dziedzin, w tym m.in. ekonomii, prawa, medycyny czy kartografii. 

Urodzona 7 listopada 1867 r. Maria Skłodowska-Curie miała fundamentalny wpływ na rozwój światowej nauki, szczególnie w dziedzinie fizyki i chemii. Zasłynęła badaniami nad zjawiskiem promieniotwórczości oraz odkryciem dwóch pierwiastków – polonu i radu. Za swoje dokonania została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla. Warto podkreślić, że Maria Skłodowska-Curie jest jedną z dwóch osób w historii, które otrzymały tę nagrodę w dwóch różnych dyscyplinach nauki.

Na przełomie XIX i XX wieku żył i pracował najczęściej cytowany polski naukowiec – Jan Czochralski. Zasłynął opracowaniem powszechnie stosowanej metody otrzymywania monokryształów krzemu, która jest podstawą procesu produkcji układów scalonych. Dzięki jego odkryciu możemy korzystać dzisiaj z takich urządzeń jak: telefon komórkowy, komputer czy telewizor. Po II wojnie światowej został oskarżony przez władze komunistyczne o współpracę z niemieckim okupantem. Został zrehabilitowany po 1989 r. dzięki udokumentowanej współpracy z Armią Krajową. 

Jednym z patronów roku 2022 jest Ignacy Łukasiewicz, który zapisał się w historii jako pierwszy założyciel kopalni naftowej oraz wynalazca lampy naftowej. Ignacy Łukasiewicz angażował się w działalność niepodległościową i konspiracyjną, za którą był aresztowany i więziony, a także w szeroko pojętą działalność filantropijną.  

Znany w wielu miejscach na świecie, a szczególnie w Chile, jest wybitny polski geolog – Ignacy Domeyko. W okresie młodości był członkiem Towarzystwa Filomatów, w którym kierował działem przyrodniczym. Domeyko stał się także pierwowzorem jednego z bohaterów III części Dziadów. W późniejszym okresie życia wyemigrował do Chile, gdzie rozwijał swoje zainteresowania geologią oraz minerałami. Przez 16 lat był rektorem Uniwersytetu w Santiago.

Tadeusz Sendzimir to wybitny polski inżynier, który zasłynął takimi wynalazkami jak: metoda ciągłego cynkowania ogniowego, linia produkcyjna do ciągłego walcowania blachy na zimno czy walcarka planetarna. Od 1935 r. przebywał na emigracji. Jest autorem ok. 120 patentów w zakresie górnictwa oraz metalurgii. W latach 80. wraz z żoną założył Fundację Sendzimira, która zajmuje się popularyzacją idei zrównoważonego rozwoju. Do dziś fundacja jest zarządzana m.in. przez jego syna Jana Sendzimira, także naukowca-inżyniera.

W historii światowej nauki zapisał się Henryk Arctowski. To wybitny geolog, geograf, meteorolog, glacjolog i podróżnik, znawca krain polarnych. Nazwisko Arctowskiego zostało upamiętnione w wielu nazwach geograficznych. W Arktyce na Spitsbergenie jest: Góra Arctowskiego i Lodowiec Arctowskiego, a na Antarktydzie m.in. Półwysep i  Zatoka Arctowskiego. Opublikował ponad 400 prac, w tym w języku angielskim i francuskim. 

Na uwagę zasługuje również postać Heleny Willman-Grabowskiej (1866-1934). Jej zainteresowania naukowe skupiały się przede wszystkim na językoznawstwie. Badała nie tylko języki europejskie, ale m.in. także sanskryt – język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii. Uzyskała profesurę w Paryżu, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W Dniu Nauki Polskiej warto przypomnieć sylwetki i dokonania Hilarego Koprowskiego i Rudolfa Weigla. Koprowski to twórca pierwszej, w pełni skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi polio. Dzięki jego odkryciu znacząco ograniczono zachorowalność na chorobę Heinego-Medina. W 100-lecie odzyskania niepodległości został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. Z kolei urodzony w 1883 r. Rudolf Weigl to wybitny biolog, który jako pierwszy wynalazł szczepionkę przeciw tyfusowi plamistemu. Jego odkrycie uratowało życie wielu ludzi podczas II wojny światowej.

Jedną z patronek roku 2022 jest Maria Grzegorzewska. Pedagog i psycholog, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce, założycielka i patronka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Opracowała i spopularyzowała metodę rewalidacyjną. W swojej działalności kierowała się hasłem „Nie ma kaleki – jest człowiek”.

Kazimierz Funk to wybitny polski naukowiec, który jako pierwszy w historii użył terminu „witamina”, a także wykrył i wyodrębnił witaminę B1.Udowodnił, że niedobór witamin w organizmie człowieka może powodować takie choroby jak: szkorbut, pelagra czy krzywica. U schyłku swojego życia skupiał się głównie na badaniu przyczyn nowotworów.  

Dzięki wysiłkom polskich kryptologów: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego możliwe było odczytywanie przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji Niemców w czasie II wojny światowej. Złamanie szyfru „Enigmy” w istotny sposób przyczyniło się do szybszego zakończenia wojny. 

Wybitną specjalistką w zakresie zdrowia publicznego była Helena Sparrow. Badaczka prowadziła prace nad kontrolą epidemii tyfusu podczas I wojny światowej. Była także zaangażowana w krajowe programy szczepień w Polsce i w Turcji przeciwko takim chorobom, jak m.in. błonica, gorączka plamista i dur powrotny. 

Mając zaledwie 17 lat, Mieczysław Wolfke skonstruował telektroskop – urządzenie umożliwiające przesyłanie ruchomego obrazu na odległość, które jest prekursorem dzisiejszej telewizji. Interesował się także holografią, czyli działem optyki zajmującym się uzyskiwaniem obrazów przestrzennych (trójwymiarowych) metodą rekonstrukcji fal. W 1933 r. za swoje dokonania został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Ignacego Mościckiego.

W pierwszej połowie XX wieku sukcesy naukowe odnosiła Jadwiga Szmidt-Czernyszew. Jej badania w zakresie optometrii oraz radiologii doprowadziły do wynalezienia filtra monochromatycznego, który jest wykorzystywany w metodach obrazowania medycznego. 

Znany z pracy nad grupami krwi jest wybitny polski bakteriolog i immunolog Ludwik Hirszfeld. Odkrył on prawo dziedziczenia krwi oraz wprowadził przyjęte następnie na całym świecie oznaczenie grup A, B, AB oraz 0. Hirszfeld prowadził także badania nad konfliktem serologicznym, za co w 1950 r. był nominowany do Nagrody Nobla.

Spośród wielu wybitnych polskich uczonych z dziedziny nauk medycznych na szczególną uwagę zasługuje Zbigniew Religa. Jako pierwszy chirurg w Polsce dokonał udanego przeszczepu serca. Za wybitne osiągnięcia w medycynie oraz w działalności publicznej został odznaczony przez Orderem Orła Białego.

Pionierskie zabiegi medyczne są udziałem także Adama Maciejewskiego. W 2013 r. dokonał on przeszczepu twarzy ratującego życie pacjenta. Była to pierwsza tego rodzaju operacja na świecie. Maciejewski jako pierwszy wykonał także allogeniczny złożony przeszczep narządów szyi. 

Na szczególną uwagę zasługuje niedawne odkrycie naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zespół badaczy pod kierunkiem prof. Marcina Moniuszki oraz prof. Mirosława Kwaśniewskiego odkrył wariant genetyczny, który ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu oraz śmierci z powodu COVID-19. Szacuje się, że posiada go nawet 14 proc. Polaków. Odkrycie naukowców z Białegostoku może pomóc we wczesnym identyfikowaniu pacjentów najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19.

Są to jedynie wybrane sylwetki i dokonania polskich naukowców. Jesteśmy przekonani, że Dzień Nauki Polskiej obchodzony w kolejnych latach będzie okazją do przybliżania osiągnięć także innych wybitnych polskich uczonych. 

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nauki-polskiej-przyblizamy-sylwetki-polskich-uczonych

1 lutego 2022

Prezentacja klasy 3d „Sławni Polacy” w ramach Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”

Prezentacja klasy 3d "Sławni Polacy” w ramach Międzynarodowego projektu edukacyjnego "Piękna Nasza Polska Cała"

Uczennice i uczniowie klasy 3d w ramach projektu „Piękna Nasza Polska” cała zorganizowali wystawę połączoną z prezentacją „Sławni Polacy” przedstawiającą twórczość najsłynniejszych polskich pisarzy, malarzy, muzyków, sportowców i naukowców. Podczas prezentacji usłyszeć można było opowieści między innymi o Stanisławie Wyspiańskim, Ignacym Łukasiewiczu, Janie Matejko, Marii Skłodowskiej-Curie, Zbygniewie Relidze, Jerzym Owsiaku, Adamie Małyszu i wielu innych.

Opracowanie: Marta Nazimek-Kolano

14 stycznia 2022

153 rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego

Stanisław Wyspiański

Święto Patrona Naszej Szkoły
15 stycznia 2022 r.

By uczcić ten dzień, ważny dla naszej społeczności szkolnej, mamy dla Was niespodziankę.

Dedykację dla Szkoły Podstawowej w Bibicach przesłała aktorka teatralna i filmowa – pani Anna Cieślak:


         Aktorzy Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, by włączyć się w obchody Święta Patrona Szkoły,  nagrali  specjalnie dla nas recytację fragmentu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. „Wesele” autorstwa patrona naszej szkoły to jedno z najważniejszych dwudziestowiecznych polskich utworów dramatycznych. Od 1901 roku inscenizowano je blisko 200 razy

Premierowe nagranie fragmentu dramatu:

„Wesele” Stanisław Wyspiański

Akt III
Scena 14.
Obsada:
MARYSIA: Joanna Trzepiecińska
PANNA MŁODA: Eliza Borowska

 Organizatorzy:
Magdalena Badura
Józefa Nocoń

21 listopada 2021

Mamy Niepodległą!

Mamy Niepodległą!

W listopadzie z okazji Święta  Niepodległości wszyscy uczniowie klas 4-8 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Mamy Niepodległą, corocznie organizowanej przez Muzeum w Sulejówku. Akcja skierowana była do wszystkich bez względu na wiek, poglądy czy zainteresowania. Polegała ona na promowaniu radosnego świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem uczniów było przesłanie lub przekazanie wybranej osobie pocztówki wydanej specjalnie z okazji Święta Niepodległości. Kartki okolicznościowe autorstwa uznanych artystów są promocją nowoczesnego patriotyzmu i dzielenia się radością. Pocztówka to wyznanie w stylu retro z ponadczasową symboliką: niesie z oddali szczere wyrazy pamięci i miłe pozdrowienia.

Opracowanie:
Anna Sawczuk

Anna Węgrzynowicz-Szastak