SP Bibice

BASEN

Komunikat: dotyczący stanu wody na Pływalni

           Jakość wody na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015r.).

 

Regulamin ogólny obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

Regulamin zajęć nauki pływania na pływalni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach .


ZAJĘCIA   NA   PŁYWALNI   DLA  GRUP   ZORGANIZOWANYCH

Regulaminu korzystania z obiektu basenowego przez grupy zorganizowane.

Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzone przez firmy zewnętrzne odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.45-21.00.
Osoby, które uczestniczą w tych zajęciach wchodzą do budynku szkoły wejściem do nowego skrzydła.
Rodzice, którzy oczekują na dzieci biorące udział w zajęciach na Pływalni, oczekują w STREFIE OCZEKIWANIA II.
Osoby przebywające na Pływalni zobowiązane są do przestrzegania regulaminów.