SP Bibice

BASEN

Bibice, 02.09.2021r.

KOMUNIKAT -  dot. stanu wody w basenie

Jakość wody na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2016)

 

Bibice, 06.08.2021r.

Komunikat o stanie wody w basenie

Szanowni Państwo,

        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr 266/21 z dnia 06.08.2021r. po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych parametrów w kierunku bakterii Legionella sp. w instalacji ciepłej wody użytkowej w szatniach basenowych – prysznice w szatniach damskiej i męskiej, wyłącza się z użytkowania urządzenia, które wytwarzają aerozol wodno-powietrzny t.j. jeden natrysk w szatni damskiej i jeden natrysk w szatni męskiej wskazane w sprawozdaniu nr W/0/07/2021/954/M/1 i W/0/07/2021/954/M/2.

          Informacja o jakości wody będzie na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej szkoły sp.bibice.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły od strony basenu.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szkoły


Bibice, 26.01.2021r.

KOMUNIKAT -  dot. stanu wody na Pływalni.

Jakość wody na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2016)

Poniżej link do wyników badań przeprowadzanych przez niezależną,
posiadającą uprawnienia do przeprowadzania badań firmę JARS.

https://spbibiceedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_gorka_spbibice_edu_pl/EoPFMmusqUdMvruTWXv2V7gB5zRFg4
Kas7YxTSQjJrIdBQ?e=vuWeRy

 

Regulamin ogólny obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

Regulamin zajęć nauki pływania na pływalni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach .


ZAJĘCIA   NA   PŁYWALNI   DLA  GRUP   ZORGANIZOWANYCH

Regulaminu korzystania z obiektu basenowego przez grupy zorganizowane.

Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzone przez firmy zewnętrzne odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.45-21.00.
Osoby, które uczestniczą w tych zajęciach wchodzą do budynku szkoły wejściem do nowego skrzydła.
Rodzice, którzy oczekują na dzieci biorące udział w zajęciach na Pływalni, oczekują w STREFIE OCZEKIWANIA II (zasada ta nie obowiązuje w czasie pandemii).
Osoby przebywające na Pływalni zobowiązane są do przestrzegania regulaminów

 

ZAJĘCIA NA PŁYWALNI  DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


Informuję, iż zajęcia popołudniowe na basenie w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach organizowane są przez firmy zewnętrzne wymienione poniżej:

Fit Adventure - nr tel. 503-833-647
UKS Korzkiew - nr tel. 782-942-880
S-Win - nr tel. 606-134-462
Akademia Pływania IntoSport - nr tel. 533-773-837
Movigo Akademia Ruchu - nr tel. 606-671-108

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z przedstawicielami w/wym. firm.

Sekretariat Szkoły nie udziela informacji nt. zajęć organizowanych na basenie przez firmy zewnętrzne.