SP Bibice

DOKUMENTY SZKOLNE

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Uchwała nr 37/2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
z dnia 27 września 2021r. w sprawie wprowadzenia zamian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH (01.09.2021r.)

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
z dnia 5 maja 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu szkolnego Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH (01.09.2020r.)

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZADODOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWOWEJ
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH w roku szkolnym 2020/2021

ROCZNY PLAN REZALIZACJI DZIAŁAŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2020/2021

ROCZNY PLAN REZALIZACJI DZIAŁAŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2020/2021

ROCZNY PLAN REZALIZACJI DZIAŁAŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2020/2021

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR  9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach z dnia 18 maja  2020r. 

do załącznika nr1- Zgłoszenie dziecka klas 1 - 3 do opieki na terenie szkoły 

do załącznika nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych lub grupowych (do 12 uczniów w grupie).

do załącznika nr 4 - Oświadczenie rodziców ucznia biorącego udział w zajęciach rewalidacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach w czasie wznowienia funkcjonowania szkoły w okresie epidemii Covid – 19.

 

UCHWAŁA NR 21 -2019/2020  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach 

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH (12.09.2019r.)

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH (01.09.2019r.)

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH (31.08.2018r.)

Uchwała  nr 7/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Wyspiańskiego  z dnia  31 sierpnia 2018r.

SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Aneks do szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły  Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach na rok szkolny 2018/2019.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  w roku szkolnym 2018/2019

ROCZNY PLAN REZALIZACJI DZIAŁAŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2018/2019

ROCZNY PLAN REZALIZACJI DZIAŁAŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2018/2019

ROCZNY PLAN REZALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2018/2019

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁYZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Program Wychowawczy - Szkoła Podstawowa

Program Wychowawczy - Gimnazjum

Program Profilaktyki  Zespołu Szkół w Bibicach

Uchwała nr 29-2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Bibicach z 24 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania Szkolnego ProgramuProfilaktyki na lata 2015/2016 - 2019/2020

Uchwała nr 38-2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Bibicach z 24 czerwca 2015 r. w sprawie zaopinniowania Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2015/2016 - 2019/2020

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY