SP Bibice

DOKUMENTY SZKOLNE

ROK SZKOLNY 2019/2020

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH (01.09.2019r.)

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH (31.08.2018r.)

Uchwała  nr 7/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Wyspiańskiego  z dnia  31 sierpnia 2018r.

SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Aneks do szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły  Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach na rok szkolny 2018/2019.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  w roku szkolnym 2018/2019

ROCZNY PLAN REZALIZACJI DZIAŁAŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2018/2019

ROCZNY PLAN REZALIZACJI DZIAŁAŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2018/2019

ROCZNY PLAN REZALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2018/2019

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁYZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Program Wychowawczy - Szkoła Podstawowa

Program Wychowawczy - Gimnazjum

Program Profilaktyki  Zespołu Szkół w Bibicach

Uchwała nr 29-2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Bibicach z 24 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania Szkolnego ProgramuProfilaktyki na lata 2015/2016 - 2019/2020

Uchwała nr 38-2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Bibicach z 24 czerwca 2015 r. w sprawie zaopinniowania Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2015/2016 - 2019/2020

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY