SP Bibice

regulaminy

Regulamin korzystania z boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach 

Regulamin korzystania z jadalni szkolnej.

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej.

Regulamin korzystania z obiektu i urządzeń sportowych – hala sportowa.

Regulamin korzystania z szatni.

Regulamin zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć sportowych.

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników szkolnych dla Uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

Regulamin korzystania z busa szkolnego.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

 

procedury

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych wszkole

Procedura funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2,  celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom oraz uczniom Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

Procedury profilaktyki zagrożeń wirusem COVID-19 oraz postępowania w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia na terenie Polski w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych określonych przepisami prawa.