SP Bibice

Office 365 - Centrum pomocy

 

U S Ł U G A   O F F I C E  3 6 5   D L A   E D U K A C J I

W tym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczęła współpracę z firmą Microsoft. W związku z powyższym wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatny dostęp do usługi Office 365, a w tym do takich programów  jak Word , Excel, Power Point i wielu innych.
Do dyspozycji uczniów będzie również przestrzeń dyskowa w chmurze o pojemności 1TB dla użytkownika oraz adres mailowy z domeną  spbibice.edu.pl   
Z dostępu do Office 365 może korzystać każdy uczeń do momentu zakończenia nauki w naszej szkole.

 

APLIKACJA TEAMS - SZKOLENIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 

       Uprzejmie informujemy, że na stronie "Centrum pomocy dla uczniów": https://support.office.com/pl-pl/article/centrum-pomocy-dla-uczni%c3%b3w-395ab230-55bf-44c6-b265-e832d729b694?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL  każdy uczeń ma dostęp do informacji o narzędziach o365.


Office365 - dostępne aplikacje i usługi internetowe.

Jak wysłać email? - usługa  Outlook

Aplikacja TEAMS - szkolenie dla rodziców i uczniów.

E-dziennik dla rodziców i uczniów - instrukcje.