SP Bibice

SEKRETARIAT


    Sekretariat szkoły w dniach 01.07.2021r. - 15.08.2021r. będzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00. 
Strony będą przyjmowane w godzinach 10.00 - 14.00 po wcześniejszym ustaleniu.

Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Bibicach
ul. Kościuszki 56 a
32-087 Zielonki

tel.
(12) 285 88 21
517 549 001

fax:
(12) 285 88 21, w. 23

e-mail
sp.sekretariat.bibice@zielonki.pl

Równocześnie mają Państwo możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: 

Nasza Skrytka w ePUAP: spbibice
Link do ePUAP: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego

Jak przekazać pismo do nas na platformie ePUAP ?
1. Wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego
2. ( ustaw / zmień ) adresata oraz wpisz : Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU
Poniedziałek  9.00 - 17.00
Wtorek  7.30 - 15.30
Środa  7.30 - 15.30
Czwartek  DZIEŃ WEWNĘTRZNY
Piątek  7.30 - 15.30

Sprawy uczniowskie np. wydawanie, podbijanie legitymacji, odbieranie decyzji w sekretariacie są załatwiane w godzinach 9.00 - 10.00 oraz od 13.30 - 14.30.
Nie dotyczy bieżących zwolnień z zajęć lekcyjnych.