SP Bibice

PODZIĘKOWANIA

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Serdeczne podziękowanie dla mamy uczennicy klasy 1b, Pani dr Magdaleny Trzcionki, za pomoc w organizacji cyklu spotkań kulturoznawczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Dodatkowe podziękowanie kierujemy także do Pani dr Pauliny Napierały za wygłoszenie prelekcji pt.: „USA oczami naukowca – podróżnika”, oraz dla Pani Mariany Helysh i Pani Solomii Kopets za przeprowadzenie zajęć przybliżających dzieciom kulturę Ukrainy.

Szkolny Klub Wolontariatu wraz z nauczycielami-koordynatorami składa podziękowania Panu Maciejowi Bulce – tacie uczennicy klasy VII B - za przewiezienie grupy wolontariuszy do Szkoły Podstawowej w Korzkwi.
Dzięki wsparciu Pana Macieja Bulki wolontariusze z naszej szkoły mogli wziąć udział w spotkaniu zorganizowanym dnia 5 grudnia 2017 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

OOOOOooogromne podziękowania dla Pani Agnieszki Bober -mamy uczennicy z klasy 5a za przepiękny baner , ktory przygotowała dla nas na Lekcję Śpiewania Pieśni Patriotycznych z okazji 11 listopda 2017r.

Dziękujemy  Pani  Ani Zyburze –mama uczennicy z kl.3f  za przygotowanie pięknych  wianków dworskich, które wspaniale dopełniły stroje w tańcu dworskim-Menuecie , który uczniowie klas trzecich zatańczyli podczas Festynu szkolnego. 

Dziękujemy Panu Adamowi Jabłońskiemu – tata ucznia z klasy 3f- za prowadzenie cyklicznych  bezpłatnych warsztatów   z języka angielskiego dla uczniów z klasy 3f.

Podziękowania dla Pani Weroniki Głowaty –mama uczennicy z kl.3f,  która doskonale dokumentuje różne wydarzenia  klasowe.

Podziękowania dla Pani Katarzyny Domin – mama ucznia z klasy 3f ,za przeprowadzenie wspaniałych warsztatów dziennikarskich pod hasłem „Pan Serduszko radzi”.

Podziękowania dla Pana Mirosława Szydło –tata ucznia z klasy 3f , za regularne dostarczanie bezpłatnie czasopism dla dzieci.

FESTYN RODZINNY- 23 IX 2017r.:

Serdeczne  podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania festynu: wszystkim Rodzicom, ale w szczególności:
Przewodniczącej Rady Rodziców: Pani Joannie Sobocie 
Wiceprzewodniczącej Rady Rodziców: Pani Magdalenie Swat

Rodzicom, którzy podarowali fanty na konkursy szkolne i świetlicowe: Pani Agacie Puwalskiej, Pani Monice Samolej.

    Paniom za przepyszne wypieki: Pani Joannie Sobocie, Pani Magdalenie Swat, Pani Izabelli Mól- Truskolaskiej, Pani Małgorzacie Mąkowskiej, Pani Małgorzacie Starowicz, Pani Katarzynie Wójtowicz, Pani Agnieszce Połetek, Pani Joannie Śmigielskiej, Pani Magdalenie Listoś, Pani Agacie Grządziel, Pani Agnieszce Pęksie, Pani Magdalenie Fraś- Dobrzyckiej, Pani Katarzynie Kwasigroch, Pani Annie Gibas, Pani Edycie Jaworskiej- Miklas.

innym Darczyńcom;
- Wolontariuszom;
- Instruktorom tanecznym i teatralnym;
- Sanepidowi- Dział Promocji Zdrowia;
- Ochotniczym Strażom Pożarnym w Bibicach i Węgrzcach- Naczelnikom Panu Markowi Małkowi i Panu Dariuszowi Wróblowi;
- "Wiadomościom Lokalnym"- Pani Iwonie Opałce;
- Firmie "Happy robot";
- Pani Joannie Szeremecie za soczki i wodę dla uczniów.

Dziękujemy również przybyłym gościom, za obecność podczas finału projektu "Wyspiański w street arcie, street art w Wyspiańskim":
- wiceprzewodniczącej Rady Gminy Zielonki: Pani Marzenie Gadzik- Wójcik,
- proboszczom z Bibic i Węgrzc: ks. Janowi Przybockiemu i ks. Wojciechowi Warzesze,
- sołtosowi z Bibic: Panu Tadeuszowi Łyskowi,
- radnym: Panu Dariuszowi Wróbel, Panu Krzysztofowi Lepiarczykowi
- naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach: Panu Markowi Małkowi wraz ze strażakami

Dziękujemy współorganizatorom wydarzeń związanych z obchodami roku Wyspiańskiego:
Dyrektorowi CKiR w Zielonkach: Panu Markowi Płachcie
Pani Ligii Jaszczewskiej, Panu Mikołajowi Rejsowi i Panu Wojciechowi Wiśniewskiemu.

Dziękujemy wszystkim Uczniom za występy artystyczne- talenty: Jesteście wspaniali.

KOLEJNE WSPÓLNE DZIAŁANIE ZA NAMI,
DZIĘKI WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY, ZAANGAŻOWANIU - MIMO DESZCZOWEJ POGODY UDAŁO SIĘ NAM NA ZŁOTY MEDAL.

 

Ogromne podziękowanie dla Pani Małgorzaty Kmity- Fugiel oraz Pani Iwony Opałki za przekaznie dla uczniów klas pierwszych odblasków. Będziecie bezpieczni i widoczni na drodze.


Składamy ogromne podziękowanie dla Kierownika Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich  i Patologii KPP w Krakowie asp. szt Moniki Głogowskiej i mł. asp. Mateusza Gugały z Komendy Policji w Zielonkach za przeprowadzenie pogadanek profilaktycznych dla Rodziców na zebraniach z rodzicami w dniach 13-14 IX 2017r.Podziękowania dla Pana Policjanta -  mł. aspiranta Mateusza Gugały za przeprowadzenie dla wszystkich uczniów naszej szkoły bardzo ważnych warsztatów z zakresu bezpieczeństwa.


 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Serdeczne podziękowania dla Pani Ewy Lelakowskiej- Gawlik za zorganizowanie wspaniałych warsztatów w aptece dla klas IId i IIf.

Składamy ogromne podziękowania dla Rodziców uczniów z klasy 2f, Pani Magdalenie Maziarz, Pani Annie Zyburze oraz Pani Joannie Maj za pomoc w zorganizowaniu strojów krakowskich oraz aktywny udział w Paradzie Patronów.

Składamy ogromne podziękowanie dla Pani prof. dr hab. Marii Ostasz za przekazanie szkole nowego pianina elektrycznego. Obiecujemy, że lekcje muzyki i zajęcia pozalekcyjne będą jeszcze ciekawsze.

Składamy podziękowanie dla Pani Katarzyny Voigt za poprowadzenie wspaniałych zajęć sportowych dla  naszych Uczniów w ramach Olimpiady Sportowej.

Składamy ogromne podziękowanie dla kapitana  Pana Artura Żywczaka z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie (Wydział Operacyjno- Szkoleniowy) oraz młodszego aspiranta Pana Mariusza Piątka z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 5 za przeprowazdenie profesjonalnych szkoleń z zakresu zagrożeń, procedur ewakuacji oraz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowanie próbnej ewakuacji. Dziękujemy za cenne wskazówki.

Składamy ogromne podziękowania dla Pani Agnieszki Bober za przygotowanie przepięknych banerów dla naszej szkoły na I Gminną Paradę Patronów.

Za nami I PARADA PATRONÓW  W GMINIE ZIELONKI. Składamy ogromne podziękowania wszyskim Uczniom, Rodzicom za godne reprezentowanie szkoły w tym dniu, stroje krakowskie, tańce, przygotowanie prezentacji. Dziękujemy ponadto:

Strażakom z Bibic- podziękowanie na ręce Komendanta Pana Marka Małka za zapewnienie bezpieczeństwa,
Ratownikom medycznym- Panu Krzysztofowi Dukat i Panu Konradowi Spólnik za profesjonalną pomoc medyczną
Wspaniałym Przybyłym Gościom, którzy razem z nami obchodzili I Gminną Paradę Patronów. Byli to- wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Zielonkach- Pani Marzena Gadzik- Wójcik, sołtysi: Pan Augustyn Jach z Węgrzec, Pan Tadeusz Łysek z Bibic i Pan Stanisław Czaplak z Dziekanowic, Proboszcz z Bibic ks. Jan Przybocki, Przewodniczące Rad Rodziców- Pani Joanna Sobota i Pani Urszula Ejankowska, dyrektor Biblioteki w Zielonkach- Pan Mariusz Zieliński i przedstawiciel "Wiadomości lokalnych".


Dziękujemy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom za przygotowanie na najwyższym poziomie SZKOŁY TALENTÓW. Byliście wspaniali.

Składamy ogromne podziękowania na ręce Pana Tomasza Schimscheinera- aktora i prezesa Fundacji "Wawel z rodziną" za przeprowadzenie wspaniałych warsztató teatralnych i przekazanie młodzieży jak ważne być dobrym człowiekiem. Dobro powraca.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Renacie Kukli Dyrektorowi Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” oraz Pani Marcie Kaczmarskiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie  za przeprowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów naszej szkoły. 

Serdeczne podziękowania dla Pani Katarzyny Wrońskiej która wspaniale poprowadziła prelekcję na temat wolontariatu i działalności Hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie i przekonała nas, że warto pomagać.

Podziękowania dla Pani Anny Zybury za wspaniałe warsztaty plastyczne w klasie 2f i 2d.

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Bober za pomoc i wykonanie pięknych banerów promujących naszą szkołę.

Podziękowania dla Pana Karola Kozłowskiego autora książek dla dzieci, kompozytora i wspaniałego gawędziarza za ciekawe spotkanie autorskie w Zespole Szkół w Bibicach.

Podziękowania dla Pani Anny Cisak, Pani Magdaleny Makles, Pani Agnieszki Pająk, Pana Michała Urbanowicza i Pana Michała Iwanickiego z firmy State Street za przeprowadzenie warsztatów Pięknie mówię dla uczniów klas drugich Gimnazjum w dniu 24.04.2017r.

Bardzo dziękujemy Radom Rodziców za wspaniałą współpracę w I okresie.


 

Składamy podziękowania dla pana mł. aspiranta Mateusza Gugały, za przeprowadzienie dla wszystkich uczniów naszej szkoły warsztatów "Bezpieczeństwo w czasie Ferii Zimowych."

Składamy ogromne podziękowania dla Pana Adama Jabłońskiego za przekazanie materiałów dydaktycznych dla klas 1-3.

Składamy ogromne podziękowanie dla Pani Anny Zybury za zorganizowanie warsztatów świątecznych dla klasy 2f.

Składamy ogromne podziękowanie dla Pana Mirosława Szydło za regularne dostarczanie czasopism dla dzieci z klasy 2f.


Składamy podziękowanie dla Pani  Katarzyny Kudyby za przeprowadzenie zarówno dla nauczycieli jak i dla rodziców szkolenia "Dopalacze- profilaktyka, interwencja, działanie".

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Uczniom, którzy włączyli się w Inaugurację Roku Wyspiańskiego w naszej szkole. Wasze występy, stroje i zaangażowanie było na najwyższym poziomie. 


Dziękujemy wszystkim Rodzicom za udział  w debacie grudniowej "Czynniki chroniące i czynniki ryzyka dla młodzieży w naszej gminie" poprowadzonej przez specjalistów.

 

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Biegańskiej za przeprowadzenie dla najmłodszych uczniów "zdrowej prelekcji" i ciekawej lekcji.


Składamy podziękowania dla  asp. Dawida Saroty za przeprowadzenie prelekcji dla uczniów nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dziękujemy.

Składamy ogromne podziękowania pełnomocnikowi Wójta Gminy Zielonki ds. profilaktyki p. Tomaszowi Gubale za przeprowadzenie prelekcji dla Rodziców "Relacje, które chronią" .

Bardzo dziękujemy doradcy zawodowemu p. Renacie Mamroł za poprowadzenia prelekcji edukacyjno- informacyjnej z doradztwa zawodowego.

Składamy podziękowanie p. asp. szt. Jolancie Leśkiewicz za przeprowadzenie w naszej szkole prelekcji dla Rodziców na temat "Odpowiedzialność prawna i karna osób nieletnich".

Ogromne podziękowania dla Pani Agnieszki Bober za przygotowanie oprawy graficznej do Tramwaju Patriotycznego i Patriotyczne Lekcje Śpiewania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy brali udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości  -uczniom, ich  Rodzicom oraz nauczycielom. Zapraszamy do udziału w Patriotycznych Lekcjach Śpiewania za rok!!!

  Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom uczniów z klas 1-3 SP za zaangażowanie w akcję "Śniadanie daje moc". Mali kucharze byli wspaniali a śniadanka smaczne i zdrowe.


Składamy ogromne podziękowania dla Pani Wioletty Piaseckiej za wspaniałe warsztaty czytelnicze i patriotyczne. Było nam niezmiernie miło w krainie baśni i bajek.


Bardzo dziękujemy p. Karolinie Gubale za przeprowadzenie warsztatów dla ucznió klas II gimnazjum - "W poszukiwaniu autorytetów" oraz p. Stanisławowi Kocwinowi za poprowadzenie prelekcji "Godność człowieka".


Podziękowania dla Panów Policjantów -  mł. aspiranta Mateusza Gugały i mł. aspiranta Mateusza Kucała za przeprowadzenie dla uczniów III gimnazjum prelekcji "Odpowiedzialność karna i prawna nieletnich".
 

              

 

SZKOLNY DZIEŃ ZDROWIA - "ZŁOTY 

CUD TO POLSKI MIÓD"

               Składamy wielkie podziękowania dla wszystkich współorganizatorów Szkolnego Dnia Zdrowia,  za poświęcony nam czas i podzielenie się z nami wiedzą, za wspaniałe warsztaty, pokazy dla naszej społeczności szkolnej.

Szczególne podziękowania dla:

Państwa Barbary i Mirosława Golanko - współorganizatorzy "Szkolnego Dnia Zdrowia - Złoty cud to polski miód"

Wydawnictwa Dwie Siostry Sp. z o.o. z Warszawy za udostępnienie wystawy „Pszczoły”.

Gorące podziękowania za przeprowadzenie w Dniu Zdrowia wspaniałych warsztatów wzbogacających  wiedzę naszych uczniów dla:

Prezesa Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich Pana Przemysława Szeligi

Członka Zarządu Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich Pani Moniki Leloń

Prezesa Zarządu Krzeszowickiego Towarzystwa Pszczelniczego "BARĆ" Pana Bogusława A. Latawiec

Pana Mateusza Karlińskiego

Słodkie podziękowania za przekazanie miodu do degustacji dla:

Pana Wacława Marchewki

Pani Izabeli Szczerbik

Pana Mariusza Skrzyńskiego

Ogromne podziękowania za pomoc w organizacji wystawy i przekazanie cennych eksponatów dla:

Państwa Ewy i Piotra Kolarskich

Państwa Anny i Michała Zybura

Państwa Patrycji i Pawła Broda

Pani Izabeli Szczerbik

Pani Annie Piegza

Pani Marioli Sudewicz

Pani Katarzynie  Krawczyk

Pani  Aleksandrze Sypek

Pani Annie Słowakiewicz

Pani Teresie Włoch

Pani Agnieszki Skrzekuckiej

Pani Katarzynie Lipowskiej

Pani Urszuli Kordaszewskiej

Państwu Annie i Krzysztofowi Parejko

Ogromne podziękowania dla Pani Ewy Olejarczyk za koordynowanie w naszej szkole akcji  jednoczesnego prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób w ramach projektu "Ratujemy i uczymy ratować".

Dziękujemy Uczniom i Rodzicom za życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Bober za przygotowanie przepięknej oprawy plastycznej  Żonkilowego Marszu Nadziei.

Składamy ogromne podziękowania dla Rady Rodziców SP i Gimnazjum za wsparcie w organizacji Dnia Języków Obcych oraz szkolnych konkursów.

Podziękowania dla Mistrza Świata - Sensej Dominika Rzepki za przeprowadzenie w ramach Szkoły Promującej Zdrowie prelekcji o zdrowiu z pokazami karate.

Podziękowania dla Panów Policjantów -  mł. aspiranta Mateusza Gugały i mł. aspiranta Mateusza Kucała, którzy przeprowadzili dla wszystkich ucznió naszej szkoły bardzo ważne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa.

Ogromne podziękowania dla Pani Edyty Jaworskiej- Miklas za to, że przez wiele lat z największą pasją, dobrocią, mądrością, zaangażowaniem jako przewodnicząca Rady Rodziców wspierała działania szkoły, współtworzyła życzliwą atmosferę na linii- Rodzice- Szkoła, kreowała dobre rozwiązała i inspirowała do kolejnych współnych przedsięwzięć. Liczymy na dalszą bardzo dobrą współpracę i życzymy samych sukcesów zarówno małych i dużych, uśmiechu na co dzień.

                                                                                                                                                                                  Dziękujemy

                                                                                                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                                                                                                           Dyrektor Zespołu Szkół w Bibicach
                                                                                                                                                                                      mgr Beata Pieńkowska

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

FESTYN RODZINNY

Serdeczne  podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania festynu:

wszystkim Rodzicom, ale w szczególności :
Pani Edycie Jaworskiej- Miklas, Pani Joannie Sobocie, Pani Izabelli Mól- Truskolaskiej i Pani Urszuli Ejankowskiej

Rodzicom, którzy podarowali fanty na loterię: Pani Ewie Surdze- Ciupce, Pani Izabelli Mól- Truskolaskiej, Pani Annie Zyburze, Pani Agnieszce Skrzekuckiej, Pani Annie Marchewce, Pani Magdalenie Jarząbek, Pani Sabinie Frydrych- Lebitko, Pani Katzrzynie Ożóg, Pani Teresie Włoch, Pani Renacie Stadnik, Pani Barbarze Golanko, Pani Katarzynie Konopce, Pani Annie Rzucidło- Hymczak, Pani Monice SamolejPanu Pawłowi Plezi,

Mamom, Babciom za wspaniałe wypieki: Pani Edycie Jaworskiej- Miklas, Pani Joannie Sobocie, Pani Izabelli Mól- Truskolaskiej, Pani Katarzynie Wójtowicz, Pani Agnieszce Połetek, Pani Małgorzacie Prokop- Ząbek, Pani Teresie Włoch, Pani Alicji Dyna- Okapie, Pani Małgorzacie Wojtyle, Pani Sabinie Frydrych- Lebitko, Pani Annie Krauzowicz, Pani Monice Grochal, Pani Annie Wadowskiej- Krawczyk,

- innym Darczyńcom;
- Harcerzom ze Szczepu Zielonego;
- Instruktorom tanecznym i teatralnym;
- Tancerzom ze Szkoły Tańca Jane Austen;
- Agencji Rynku Rolnego-  pozdrawiamy Dyrektora Pana Piotra Serafina;
- Sanepidowi- Dział Promocji Zdrowia- w szczególności Pani Beacie Gołąb;
- firmie "Ekoland" za zwierzaki;
- Komendzie Policji w Zielonkach- pozdrawiamy Komendanta Pana Włodzimierza Gamrat oraz zastępcę Komendanta Panią  Monikę Głogowską;
- Ochotniczym Strażom Pożarnym w Bibicach i Węgrzcach- Naczelnikom Panu Markowi Małek i Panu Dariuszowi Wróbel;
- "Wiadomościom Lokalnym".

Składamy podziękowanie Pani Monice Rościszewskiej za przeprowadzenie warsztatów promujacych bezpieczeństwo w ramach projektu "Bezpieczniki Tauron" wśród naszych uczniów.

DZIEŃ ZIEMI pod hasłem „ Palący Problem-Niska Emisja!”

Składamy gorące podziękowania za udział w Dniu Ziemi, poświęcony nam czas i przeprowadzenie interesujących prelekcji oraz warsztatów.

            Szczególne podziękowania dla:

p. Anny Boguś z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego;

p. KarolinieWacińskiej i p. Marcie Pątko z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego;

p. Annie Bator, p. Weronice Kopytko p.Karolinie Chłopickiej p. Alicji Krężel i p. Karolinie Przynarowskiej -  projekt społeczny „Smog Wawelski”.

Składamy podziękowania dla Pani Agnieszki Sołtys i Pani Izabeli Siepietowskiej z Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia za wspaniałe warsztaty prozdrowotne "Prawidłowa dieta a zaburzenia odżywiania"  przeprowadzone dla uczniów klasy I gimnazjum , "Stres a odżywianie się- wpływ stresu na sposób odżywiania się" - dla uczniów klasy II gimnazjum, "Dbam o siebie- zaburzenia odżywiania" dla uczniów klas III gimnazjum.

 

Składamy ogromne podziękowania dla Prodziekana Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia Pana dr inż. Mirosława Pysz za przeprowadzenie prelekcji dla Rodziców "Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży" oraz możliwość zorganizowania profilaktycznych warsztatów dla wszystkich uczniów naszego gimnazjum już w marcu.

Dziękujemy Pani Katarzynie Ciszewskiej z Instytutu Wspomagania ARCHEZJA za przeprowadzenie prelekcji "Świat wirtualny a potrzeby dziecka" dla Rodziców w ramach podejmowanych działań profilaktycznych szkoły.

Serdeczne podziękowanie dla Pani dr. inż. Beaty Grzegorzec za przeprowadzenie w naszej szkole ciekawej prelekcji "Środowisko bez barszczu Sosnowskiego".

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI BEZPIECZNEGO INTERNETU

Składamy ogromne podziękowania  Pani asp. szt. Jolancie Leśkiewicz oraz Panu sierż. szt. Mateuszowi Gugale z Komendy Policji w Zielonkach za przeprowadzenie prelekcji profilaktycznych dla uczniów naszej szkoły na temat:
- "Odpowiedzialność karna nieletnich".
- "Jak się ustrzec przed cyberprzemocą?".
- "Prawne konsekwencje niewłaściwych zachowań wśród rówieśników".

Obchody Święta Patrona Szkoły oraz SzkolnA InauguracjA Jubileuszu 850 – lecia Bibic.

                  Składamy podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację obchodów Święta Patrona Szkoły oraz Szkolnej Inauguracji Jubileuszu 850 – lecia Bibic:

Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bibicach  Pani Edycie Jaworskiej – Miklas
Zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców SP w Bibicach   Pani Joannie Sobocie
Przewodniczącemu Rady Rodziców Gimnazjum w Bibicach Panu Tomaszowi Menetowi
Członkowi Rady Rodziców Gimnazjum w Bibicach Pani Joannie Główczyk
Członkowi Rady Rodziców Gimnazjum w Bibicach Pani Urszuli Ejankowskiej

Firmie Gastronomiczno – Handlowej „TeS”

Składamy podziękowania na ręce Komendanta Policji w Zielonkach Pana Nadkomisarza Włodzimierza Gamrata 
za zapewnienia bezpieczeństwa podczas obchodów Święta Patrona Szkoły oraz Szkolnej Inauguracji Jubileuszu 850 – lecia Bibic.
 

Składamy podziękowania na ręce Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach Pana Naczelinika Marka Małka za zapewnienia bezpieczeństwa podczas obchodów Święta Patrona Szkoły oraz Szkolnej Inauguracji Jubileuszu 850 – lecia Bibic

Szczególne  podziękowania dla Pani Izabelli Mól - Truskolaskiej za wszechstronną pomoc w organizacji obchodów
Święta Patrona Szkoły oraz Szkolnej Inauguracji Jubileuszu 850 – lecia Bibic.

 

Składamy podziękowanie dla Rodziców i Uczniów za godne reprezentowanie Szkoły
 podczas obchodów Święta Patrona Szkoły oraz Szkolnej Inauguracji Jubileuszu 850 – lecia Bibic.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu "Jasełek"  
dla wszystkich Rodziców  i Uczniów klas grających w przedstawieniu.

Bardzo dziękujemy Rodzicom za doposażenie świetlicy i korytarzy- zakup gier w klasy, a Państwu Przeginiak
i Rodzicom z klasy 3a
za zakup wielkiego, bezpiecznego akwarium z praaaaaaaaawdziwymi rybkami.

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Wróblewskiej- Mól za zorganizowanie kulinarnych warsztatów
dla dzieci w "Tesco".

Serdeczne podziękowanie dla Pani Agnieszki Bober za przygotowanie cudownych kukiełek na potrzeby szkoły.

Składamy podziękowanie Panu Mirosławowi Badziochowi za poprowadzenie w ramach 1 NOCY NAUKOWCÓW ciekawych warsztatów z cyklu "Z miłości do polskich gór".

 Dziękujemy bardzo za wspaniałe warsztaty dla rodziców "Co chce nam powiedzieć "niegrzeczne" dziecko?" przygotowane i poprowadzone przez Panią dr Annę Łachowską i Panią dr Katarzynę Wanach.

Składamy podziękowania Pani  Renacie Możdżeń za przeprowadzenie w klasach trzecich
warsztatów „ Ja i moje zęby”.

Składamy podziękowanie Pani dr Anecie Kopeć za przeprowadzenie prelekcji nt. prawidłowych nawyków żywieniowych dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich.

 DZIEŃ ZDROWIA - "Od ziarenka do bochenka"

       Składamy wielkie podziękowania dla wszystkich współorganizatorów Dnia Zdrowia,  za poświęcony nam czas 
i podzielenie się z nami wiedzą, za wspaniałe warsztaty, pokazy dla naszej społeczności szkolnej.

Szczególne podziękowania dla:

p. Barbary Golanko - współorganizator

p. Andrzeja Lachowskiego

p. Ireny Szwagrzyk

p. Doroty  Sokół

p. Anny  Patrzałek

p. Tomasza Sajmbor

p. Dominiki Furga - Gadd

p. Katarzyny i Marka Bobaków

 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ARiMR

p. Dyrektorowi Włodzimierzowi Okrajek

 

Związkowi Zawodowemu Centrum Narodowe Młodych Rolników

p. Albertowi Dziura

 

Agencji Rynku Rolnego

p. Dyrektorowi Bogusławowi  Wiśniewskiemu

p. Krzysztofowi Lewińskiemu

p. Pawłowi Hankiewiczowi

 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie

p. Agnieszce Seweryn

p. Beacie Gołąb

 

Cukierni "Zdrowe Ciacho"

p. Beacie Broś

Ponadto za zaangażowanie dziękujemy:

p. Joannie i Grzegorzowi Bańbura

p. Edycie Jaworskiej - Miklas i Maciejowi Miklas

p.Marii i Henrykowi Banaś

p.Marcie Wawrzeń

p. Agnieszce Skrzyńskiej

p. Agnieszce Wróblewskiej - Mól

p. Irenie Chromy

         Składamy podziękowanie p. asp. szt. Jolancie Leśkiewicz za przeprowadzenie w naszej szkole prelekcji dla wszystkich uczniów na temat bezpieczeństwa oraz prelekcji dla Rodziców na temat "Odpowiedzialność prawna i karna osób nieletnich".

        Składamy podziękowania p. Edycie Jaworskiej- Miklas, p. Joannie Sobocie, p. Patrycji Prostak,  p. Agnieszce Zając, p. U. Ejankowskiej, p. J. Główczyk i p. T. Menetowi za wspaniałą współpracę, zaangażowanie na rzecz szkoły.

        Serdecznie dziękujemy Pani doktor inżynier Magdalenie Kulig za przeprowadzenie ciekawych warsztatów biologicznych.  Życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowo - badawczej.

           Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Bober za przygotowanie przepięknej oprawy plastycznej  Żonkilowego Marszu Nadziei.


 

           Dziękujemy Uczniom i Rodzicom za życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 

 

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół w Bibicach

          mgr Beata Pieńkowska