Psycholog

Konsultacje dla rodziców odbywają się w godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.
Tel : (12)285 88 21 wew. 304
Gabinet psychologa znajduje się w pokoju nr 302

mgr Michał Płaszczak

m.plaszczak@spbibice.edu.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek   13.00 – 16.30
Wtorek    8.00 – 14.00
Środa   8.00 – 14.00
Czwartek    8.30 – 14.00
Piątek   10.00 – 17.00   


Do zadań psychologa należy przede wszystkim dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia psychologicznego rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno – wychowawczym. W swojej pracy psycholog kieruje się zasadami poufności, dobrowolności, a na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka.

Drogi Uczniu:
Przyjdź do psychologa szkolnego, gdy:

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegą, rodzicami,
  • Nie czujesz się w szkole bezpiecznie (jesteś zastraszany, dyskryminowany),
  • Masz problemy rodzinne, trudną sytuację w domu,
  • Chcesz podzielić się ważną dla Ciebie sprawą bez względu na to, czy jest ona radosna czy smutna.

Drogi Rodzicu:
Przyjdź do psychologa szkolnego, gdy:

  • Nie radzisz sobie z dzieckiem w domu lub zauważasz negatywne przejawy jego zachowania;
  • Chciałbyś lepiej zrozumieć swoje dziecko;
  • Chcesz zasięgnąć porady dotyczącej instytucji świadczącej pomoc dziecku i rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących);
  • Nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z koncentracją, ma trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, ma trudności z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane itd.),