14 listopada 2023

Lekcja biologii i geografii na łonie natury

Lekcja biologii i geografii na łonie natury

W ramach tegorocznego Dnia Drzewa uczniowie wszystkich klas 5 wybrali się na niecodzienną lekcję biologii i geografii w przepiękną okolicę Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Celem wydarzenia było nie tylko uczczenie tego święta, ale także edukacja oraz promowanie świadomości ekologicznej wśród uczestników.  Urozmaiceniem czasu na wyprawie była gra terenowa, łączącą integrację uczniów z nauką o drzewach i znaczeniu ich dla ekosystemu. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka zespołów, co miało zachęcić do współpracy i wymiany wiedzy.

Przed rozpoczęciem gry każdy zespół otrzymał instrukcje dotyczące zasad oraz celów, jakie mieli osiągnąć oraz mapę terenu.

Rozpoczęcie gry było pełne entuzjazmu, a uczestnicy podążali za mapą, odkrywając różne punkty kontrolne związane z tematem drzew i ich ekologii. Uczniowie mieli za zadanie rozpoznawać gatunki drzew na podstawie liści, kory i innych charakterystycznych cech. Poprzez obserwację pierścieni przyrostu na przekrojonych pniach, uczestnicy próbowali oszacować wiek niektórych drzew.

W trakcie gry zespoły odkrywały ekosystemy leśne, analizując rośliny i zwierzęta. Bardzo pomocna była umiejętność korzystania z kompasu i znajomość kierunków geograficznych. Uczestnicy zdobywali punkty, odpowiadając na pytania dotyczące roli drzew w ekosystemie oraz ich znaczenia dla ochrony środowiska.

Po zakończeniu gry terenowej i odnalezieniu ukrytego skarbu wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku z kiełbaskami, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy i pogłębienia świadomości ekologicznej.

Opracowanie: Marta Wątroba