15 października 2023

„Światowy Dzień Drzewa” w klasach starszych -wystawa szkolna i nie tylko…

„Światowy Dzień Drzewa” w klasach starszych -wystawa szkolna i nie tylko…

            Z okazji Święta Drzewa, które obchodzimy co roku 10 października w klasach 4-8 odbyły się różnorodne zajęcia, pogadanki dotyczące szeroko rozumianej świadomości ekologicznej. Skupiliśmy się na budowie i roli drzew, która jest bezcenna. Uczniowie doskonalili umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków. Odbyły się między innymi:

 • zajęcia tematyczne o drzewach i ich roli w ramach wybranych zajęć przyrody i biologii, na wybranych zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach “Koła biologicznego promującego zdrowie” (pogadanki, quizy edukacyjne, zagadki);
 • przygotowano gazetki ścienne na korytarzach szkolnych;
 • selfie ze zdjęciem drzewa na wycieczce szkolnej w klasach 5a i 5e;
 • projekty “Drzewo dobrych manier” na zajęciach z wychowawcą w klasach 5a i 5b;
 • wystawa książek w bibliotece szkolnej „Drzewa w lasach i parkach Polski”;
 • jesienna zbiórka makulatury w szkole;
 • wystawa tematyczna o drzewach z pięknymi modelami i lapbookami- prace chętnych uczniów klas piątych.

Wystawa szkolna- Dzień Drzewa

Chętni uczniowie z klas piątych wykonali dowolną techniką przestrzenne modele drzew lub lapbooki o drzewach. W sumie uczniowie wykonali 66 różnorodnych prac (58 przestrzennych modeli drzew i 8 lapbooków o budowie i roli drzew). Uczniowie wykonując prace o drzewach poznali różnorodność gatunków, pogłębili wiedzę z zakresu budowy i roli drzew. Rozwijali przy tym swoje talenty, kreatywność, uczniowie wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem.
Na zajęciach biologii uczniowie przedstawili swoje prace omawiając technikę wykonania oraz przekazali informacje na temat drzew- wybranego gatunku lub budowy lub roli drzew.

W klasach młodszych i na świetlicy szkolnej również odbywały się ciekawe zajęcia tematyczne, konkursy, wystawy.

Pamiętajmy!!!- Dbając o drzewa- dbamy o siebie.

 Opracowanie: mgr Beata Pieńkowska

5 października 2023

10 października – Światowy Dzień Drzewa

10 października- Światowy Dzień Drzewa

Leopold Staff pisał: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa…”

       To święto wymyślone przez Juliusa Sterlinga Mortona, sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych, prywatnie miłośnika przyrody. Zaapelował on do rodaków, by 10 kwietnia 1872 r. posadzili drzewa. Dziś Arbor Day to akcja znana na całym świecie, w Polsce oficjalnie obecna od 2002 roku i corocznie obchodzona 10 października.

Celem obchodów tego dnia jest wzrost świadomości ekologicznej wśród ludzi.

Warto z tej okazji wybrać się na rodzinny spacer, aby nacieszyć się czystym powietrzem, jesienną aurą oraz energią, jaką przekazują nam drzewa. 

O tym, jaką ważną rolę w naszym życiu pełnią drzewa nie trzeba nikogo przekonywać. Są naturalnym elementem naszego środowiska, kształtują klimat, produkują tlen, dostarczają cennego surowca…

     W naszej szkole wzorem ubiegłych lat zaplanowaliśmy z tej okazji szereg ciekawych, edukacyjnych działań. Będą to m.in.:

 • zajęcia tematyczne o drzewach i ich roli w ramach zajęć przyrody i biologii, na zajęciach świetlicowych, na wybranych zajęciach z wychowawcą (pogadanki, quizy edukacyjne, zagadki),
 • wystawa tematyczna o drzewach z pięknymi modelami i lapbookami- prace chętnych uczniów klas piątych,
 • gazetki ścienne na korytarzach szkolnych,
 • prace plastyczne na świetlicy i w klasach młodszych,
 • selfie ze zdjęciem drzewa, obserwacja drzew w terenie w klasach 5c i 5e
  na wycieczce szkolnej,
 • “Drzewo dobrych manier” w klasach 5a i 5b,
 • wystawa książek w bibliotece szkolnej „Drzewa w lasach i parkach Polski”,

Jak co roku, zapraszamy w dniach 11-12 X 2023 r. do udziału w szkolnej zbiórce makulatury

 Pamiętajmy!!!- Dbając o drzewa- dbamy o siebie.

 Opracowanie: mgr Beata Pieńkowska

Światowy Dzień Drzewa

22 września 2023

Promocja zdrowia w roku szkolnym 2023/2024

Promocja zdrowia w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje
  – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.


Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

           W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach, nasza szkoła realizować będzie różnorodne działania dostosowane do wieku i potrzeb uczniów w zakresie promocji zdrowia w ramach przynależności szkoły do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Oprócz codziennych działań profilaktycznych, w tym szczególnej troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne- przed nami ciekawe programy profilaktyczne np. “Fitschool” w klasach edukacji wczesnoszkolnej, programy edukacyjne np. “Ekoeksperymentarium”, warsztaty, pogadanki, wystawy, akcje promujące zdrowie, obchody dni np. „Dzień wody”, „Dzień Ziemi”, „Szkolne Dni Profilaktyki- Dni Zdrowia”, „Dzień czystego powietrza”, “Światowy Tydzień Mózgu”, ciekawe konkursy szkolne i pozaszkolne, liczne turnieje i  zawody sportowe. Szkoła bierze udział w „Programie dla szkół”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek oraz uczestniczą w działaniach o charakterze edukacyjnym. Nasza cała społeczność szkolna włączy się do udziału w różnych inicjatywach na rzecz zdrowia. Przed nami jarzynowa gimnastyka, mikołajkowe zawody pływackie, “Dzień Dziecka na sportowo”, “Świetlicowy konkurs sportowy”, projekt „Zasady zdrowego stylu życia”, „Szkolne dni witaminowe”, akcja „Tornister na wagę” i wiele innych. W szkole pojawiły się już gazetki promujące zdrowie na korytarzach szkolnych, banery informacyjne o zdrowiu przygotowane przez specjalistów szkolnych, odbyły się pogadanki profilaktyczne z wychowawcami, prowadzone jest “Koło biologiczne promujące zdrowie” dla chętnych uczniów starszych. Uczniowie na zajęciach rozwijać będą zainteresowania biologiczne, kształtowane będą nawyki prozdrowotne, w tym ekologiczne. Uczniowie w zespołach biologicznych promujących zdrowie podejmować będą różnorodne zadania/wyzwania, aby w ciekawy sposób pogłębić swoją wiedzę z zakresu biologii, zdrowia i dbałości o środowisko naturalne. Programy profilaktyczne, które planujemy zrealizować w bieżącym roku szkolnym to m. in :„Trzymaj Formę”, „Bieg po zdrowie” oraz „Znamię! Znam je?”. Każda grupa wiekowa pod opieką swoich nauczycieli realizować będzie inne działania. Do promocji zdrowia włączy się oczywiście świetlica i biblioteka szkolna. Uczniowie mogą spokojnie w jadalni szkolnej zjeść ciepły posiłek.

Program profilaktyczny „Trzymaj Formę”

Program ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Więcej o programie „Trzymaj Formę” można przeczytać na stronie www.trzymajforme.pl


Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów klas czwartych na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?”

Głównym celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży klas starszych wiedzy
z zakresu profilaktyki czerniaka.

       Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom zdrowia, aby podejmowane przez nas działania przyczyniły się do wzrostu wiedzy i świadomości odnoście własnego zdrowia. Uczniom życzymy ponadto satysfakcji z udziału w programach profilaktycznych promujących zdrowie, sukcesów w konkursach, zawodach sportowych, pozytywnych relacji rówieśniczych, zrozumienia i wzajemnego wsparcia w nowym roku szkolnym.

 Zespół ds. Promocji Zdrowia
opracowanie: mgr Beata Pieńkowska

27 maja 2023

„Szkolny Tydzień Zdrowia” w klasach 4-8

Szkolny Tydzień Zdrowia

      W dniach od 8 maja 2023 r. do 12 maja 2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole Szkolny Tydzień Zdrowia pod hasłem „Tydzień Zdrowia uśmiechu doda”. Celem tej ważnej uroczystości jest uświadomienie sobie (przypomnienie) jak ważne jest zdrowie. Jest to również rodzaj podsumowania całorocznych działań z zakresu promocji zdrowia.  Z tej okazji odbyło się wiele ciekawych, różnorodnych działań promujących i edukacyjnych o zdrowiu skierowanych do społeczności szkolnej. Dla uczniów klas 4-8 były to:

 1. „Podchody zdrowia”- na wybranych zajęciach przyrody w klasach czwartych uczniowie uczestniczyli w podchodach zdrowia. W ustalonych przez siebie zespołach uczniowie rozwiązywali zadania o zdrowiu w 4 rundach: były to zagadki, krzyżówki i wspólne ćwiczenia sportowe pamiętając, że „Ruch to zdrowie”.
 2. „Piramida zdrowego żywienia i stylu życia”- chętni uczniowie klas czwartych wykonywali przestrzenne modele piramid zdrowia. Prace były bardzo różnorodne. Uczniowie wykonując prace wykazali się wiedzą, talentem i kreatywnością. Prace uczniów (było ich ponad 30) stanowiły wystawę na korytarzu szkolnym.
 3. „Przepis na zdrowie- wiem, co jem…”- projekt indywidualny uczniów klas piątych. Chętni uczniowie (w sumie wykonano ponad 20 prac) wykonali prace, których celem było zaprezentowanie smacznego i zdrowego przepisu wybranej przez siebie potrawy oraz podanie walorów odżywczych wybranych składników zgodnie z zasadą „Wiem, co jem…”.
 4. Quizy edukacyjne „Trzymaj Formę” na zajęciach biologii w klasach 5-8.
 5. Na zajęciach chemii uczniowie klas ósmych realizowali projekt chemiczny „Chemia na talerzu”. Tworzyli pytania dotyczące białek, tłuszczów i cukrów, a następnie grali w chemiczną wersję Milionerów „Chemionerzy”. Badali doświadczalnie właściwości fizyczne i chemiczne podstawowych składników pokarmowych, wykrywali skrobię w przyniesionych warzywach i owocach. Uczniowie w sposób kreatywny tworzyli napis Zdrowie i zastanawiali się jak o nie dbają na co dzień. 
 6. Na zajęciach Koła Chemicznego uczniowie grali w grę dydaktyczną ” Chemia a żywność”. 
 7. Na zajęciach „Koła o zdrowiu” przygotowywane były ciekawostki o zdrowiu do „II Turnieju Zdrowia”.
 8. „Wyzwania zdrowia dla uczniów klas 4-6”- wystawa plakatowa.
 9. Lekcja online z Panią Moniką Pyrek w dniu 10 maja 2023 r. w wybranych klasach (opisana w osobnym artykule).
 10. II Turniej Zdrowia dla klas siódmych, który odbył się w dniu 11 maja 2023 r. (opisany w osobnym artykule).
 11. Spiżarnia zdrowia z „Kołem fortuny”- zabawa edukacyjna o zdrowiu ze zdrowymi przekąskami.

Upominki, w tym przekąski zdrowia dla uczestników „II Turnieju Zdrowia” oraz uczniów biorących udział w zabawie edukacyjnej o zdrowiu „Koło fortuny”, Wiosennej Olimpiadzie Sportowej (klasy I- III )  ufundowała Rada Rodziców, upominki dla zwycięzców „II Turnieju Zdrowia” przekazała również kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSEE w Krakowie Pani Agnieszka Seweryn. Przekąski zdrowia dla uczestników „II Turnieju Zdrowia”, zabawy edukacyjnej o zdrowiu „Koło fortuny” przekazał  Pan Kamil Calik.

 DZIĘKUJEMY BARDZO, BARDZO…

Opracowanie: Beata Pieńkowska

5 maja 2023

Szkolny Tydzień Zdrowia „Tydzień zdrowia uśmiechu doda”

Szkolny Tydzień Zdrowia

       W dniach 8-12 maja 2023 r. w naszej szkole jak co roku w maju obchodzić będziemy Szkolny Tydzień Zdrowia. W tym roku hasło przewodnie brzmi „Tydzień Zdrowia uśmiechu doda”.
       Drodzy Uczniowie – zachęcamy Was do udziału w przygotowanych z tej okazji różnorodnych edukacyjnych warsztatach, wyzwaniach, konkursach, turniejach i innych działaniach promujących szeroko rozumiane zdrowie. Oprócz wiedzy, niektórzy z Was zdobędą nagrody lub/i zdrowe przekąski. Zgodnie z hasłem przewodnim Uśmiechajcie się, Dbajcie o prawidłowe relacje z innymi -zdrowie społeczne i psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne.

Zespół ds. promocji zdrowia i Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Bibicach Szkolny Tydzień Zdrowia 8 - 12 maja 2023 r. Tydzień zdrowia uśmiechu doda Spiżarnia zdrowia Afirmacje dotyczące zdrowia emocjonalnego i psychicznego Koło fortuny - zabawa dla uczniów Szkolna sonda na temat zdrowia Pierwsza pomoc - warsztaty w wybranych klasach Wiosenne wydanie gazetki "RUMOR" z informacjami o zdrowiu Spotkanie online z p. Moniką Pyrek Świetlica szkolna: Akcja “Tornister na wagę”; Bicie rekordów sportowych; "Zdrowe śniadanie" - prezentacje uczniów; "Śmiech - przepis na zdrowie"- zabawy i tańce integracyjne Edukacja wczesnoszkolna: "Wiersz o zdrowiu" - Szkolny Konkurs Poetycki; "Zdrowe drugie śniadanie" - patrol kanapkowy; "Wiosenne, zdrowe kanapki kolorowe"; Wiosenna Olimpiada Sportowa; Quiz " KEEP FIT "w języku angielskim Klasy 4 – 8: "Wyzwania zdrowia" - uczniowie klas 4 – 7; "Podchody zdrowia" - na zajęciach przyrody; "Przepis na zdrowie" - galeria prac uczniów klas 5; "Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej – wystawa; Techniki mindfulness na zajęciach chemii w klasach 7-8; "Wspólne drugie śniadanie" - zajęcia z wychowawcą; II Turniej Zdrowia; "Chemia na talerzu"- edukacyjny projekt chemiczny w klasach 7 – 8; Wyścigi sztafetowe w pływaniu - klasy 4 – 8; Turniej siatkówki - klasy 4 – 8 ZAPRASZAMY Zespół Promujący Zdrowie we współpracy z Samorządem Uczniowskim
Szkolny Tydzień Zdrowia 8 – 12 maja 2023 r. Tydzień zdrowia uśmiechu doda

4 maja 2023

Szkolny konkurs przyrodniczy „Przyrodniczy mistrz” dla chętnych uczniów klas 7- 8 został rozstrzygnięty !!!

Szkolny konkurs przyrodniczy „Przyrodniczy mistrz” dla chętnych uczniów klas 7-8 został rozstrzygnięty !!!

     W dniu 26 kwietnia 2023 r. odbył się w naszej szkole w ramach obchodów „Dnia Ziemi” szkolny konkurs przyrodniczy „Przyrodniczy mistrz”. Punktualnie o godzinie 8:00 w dniu 26 kwietnia Pani wicedyrektor Monika Sikoń przekazała arkusze konkursowe życząc uczniom powodzenia na konkursie. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas ósmych.
Celem konkursu była:

 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, różnorodności biologicznej.
 2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań przyrodniczych.
 3. Stwarzanie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z danego zakresu treści.
 4. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 5. Wspieranie uzdolnień uczniów.


Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki i wyrównany.

Wyniki Szkolnego Konkursu Przyrodniczego "Przyrodniczy mistrz" I miejsce- Kacper Czarski II miejsce- Leon Stopka III miejsce- Maria Borek Gratulujmy wiedzy i udziału w konkursie wszystkim uczestnikom mgr Beata Pieńkowska, mgr Monika Stępień
Wyniki Szkolnego Konkursu Przyrodniczego „Przyrodniczy mistrz”

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i dziękujemy za udział w konkursie.

Organizatorzy konkursu: Beata Pieńkowska, Monika Stępień