14 listopada 2023

Lekcja biologii i geografii na łonie natury

Lekcja biologii i geografii na łonie natury

W ramach tegorocznego Dnia Drzewa uczniowie wszystkich klas 5 wybrali się na niecodzienną lekcję biologii i geografii w przepiękną okolicę Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Celem wydarzenia było nie tylko uczczenie tego święta, ale także edukacja oraz promowanie świadomości ekologicznej wśród uczestników.  Urozmaiceniem czasu na wyprawie była gra terenowa, łączącą integrację uczniów z nauką o drzewach i znaczeniu ich dla ekosystemu. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka zespołów, co miało zachęcić do współpracy i wymiany wiedzy.

Przed rozpoczęciem gry każdy zespół otrzymał instrukcje dotyczące zasad oraz celów, jakie mieli osiągnąć oraz mapę terenu.

Rozpoczęcie gry było pełne entuzjazmu, a uczestnicy podążali za mapą, odkrywając różne punkty kontrolne związane z tematem drzew i ich ekologii. Uczniowie mieli za zadanie rozpoznawać gatunki drzew na podstawie liści, kory i innych charakterystycznych cech. Poprzez obserwację pierścieni przyrostu na przekrojonych pniach, uczestnicy próbowali oszacować wiek niektórych drzew.

W trakcie gry zespoły odkrywały ekosystemy leśne, analizując rośliny i zwierzęta. Bardzo pomocna była umiejętność korzystania z kompasu i znajomość kierunków geograficznych. Uczestnicy zdobywali punkty, odpowiadając na pytania dotyczące roli drzew w ekosystemie oraz ich znaczenia dla ochrony środowiska.

Po zakończeniu gry terenowej i odnalezieniu ukrytego skarbu wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku z kiełbaskami, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy i pogłębienia świadomości ekologicznej.

Opracowanie: Marta Wątroba

15 października 2023

Dzień Drzewa w świetlicy

Dzień Drzewa w świetlicy

Światowy Dzień Drzewa przypada na 10 października. W świetlicy szkolnej podjęto wiele działań, aby uczcić to ważne dla wszystkich święto. Przeprowadzono pogadanki na temat: Co nam dają drzewa? Dlaczego drzewa są dla nas ważne. Dzieci uczyły się rozpoznawać różne gatunki drzew iglastych i liściastych na podstawie ilustracji, atlasów przyrodniczych.  Uczniowie wykonali drzewa różnymi technikami plastycznymi, rozwiązywali krzyżówki, rebusy i karty pracy. Na korytarzu szkolnym została wykonana tematyczna gazetka ścienna.

Opracowanie: Monika Stępień

15 października 2023

„Światowy Dzień Drzewa” w klasach starszych -wystawa szkolna i nie tylko…

„Światowy Dzień Drzewa” w klasach starszych -wystawa szkolna i nie tylko…

            Z okazji Święta Drzewa, które obchodzimy co roku 10 października w klasach 4-8 odbyły się różnorodne zajęcia, pogadanki dotyczące szeroko rozumianej świadomości ekologicznej. Skupiliśmy się na budowie i roli drzew, która jest bezcenna. Uczniowie doskonalili umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków. Odbyły się między innymi:

 • zajęcia tematyczne o drzewach i ich roli w ramach wybranych zajęć przyrody i biologii, na wybranych zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach “Koła biologicznego promującego zdrowie” (pogadanki, quizy edukacyjne, zagadki);
 • przygotowano gazetki ścienne na korytarzach szkolnych;
 • selfie ze zdjęciem drzewa na wycieczce szkolnej w klasach 5a i 5e;
 • projekty “Drzewo dobrych manier” na zajęciach z wychowawcą w klasach 5a i 5b;
 • wystawa książek w bibliotece szkolnej „Drzewa w lasach i parkach Polski”;
 • jesienna zbiórka makulatury w szkole;
 • wystawa tematyczna o drzewach z pięknymi modelami i lapbookami- prace chętnych uczniów klas piątych.

Wystawa szkolna- Dzień Drzewa

Chętni uczniowie z klas piątych wykonali dowolną techniką przestrzenne modele drzew lub lapbooki o drzewach. W sumie uczniowie wykonali 66 różnorodnych prac (58 przestrzennych modeli drzew i 8 lapbooków o budowie i roli drzew). Uczniowie wykonując prace o drzewach poznali różnorodność gatunków, pogłębili wiedzę z zakresu budowy i roli drzew. Rozwijali przy tym swoje talenty, kreatywność, uczniowie wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem.
Na zajęciach biologii uczniowie przedstawili swoje prace omawiając technikę wykonania oraz przekazali informacje na temat drzew- wybranego gatunku lub budowy lub roli drzew.

W klasach młodszych i na świetlicy szkolnej również odbywały się ciekawe zajęcia tematyczne, konkursy, wystawy.

Pamiętajmy!!!- Dbając o drzewa- dbamy o siebie.

 Opracowanie: mgr Beata Pieńkowska

5 października 2023

10 października – Światowy Dzień Drzewa

10 października- Światowy Dzień Drzewa

Leopold Staff pisał: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa…”

       To święto wymyślone przez Juliusa Sterlinga Mortona, sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych, prywatnie miłośnika przyrody. Zaapelował on do rodaków, by 10 kwietnia 1872 r. posadzili drzewa. Dziś Arbor Day to akcja znana na całym świecie, w Polsce oficjalnie obecna od 2002 roku i corocznie obchodzona 10 października.

Celem obchodów tego dnia jest wzrost świadomości ekologicznej wśród ludzi.

Warto z tej okazji wybrać się na rodzinny spacer, aby nacieszyć się czystym powietrzem, jesienną aurą oraz energią, jaką przekazują nam drzewa. 

O tym, jaką ważną rolę w naszym życiu pełnią drzewa nie trzeba nikogo przekonywać. Są naturalnym elementem naszego środowiska, kształtują klimat, produkują tlen, dostarczają cennego surowca…

     W naszej szkole wzorem ubiegłych lat zaplanowaliśmy z tej okazji szereg ciekawych, edukacyjnych działań. Będą to m.in.:

 • zajęcia tematyczne o drzewach i ich roli w ramach zajęć przyrody i biologii, na zajęciach świetlicowych, na wybranych zajęciach z wychowawcą (pogadanki, quizy edukacyjne, zagadki),
 • wystawa tematyczna o drzewach z pięknymi modelami i lapbookami- prace chętnych uczniów klas piątych,
 • gazetki ścienne na korytarzach szkolnych,
 • prace plastyczne na świetlicy i w klasach młodszych,
 • selfie ze zdjęciem drzewa, obserwacja drzew w terenie w klasach 5c i 5e
  na wycieczce szkolnej,
 • “Drzewo dobrych manier” w klasach 5a i 5b,
 • wystawa książek w bibliotece szkolnej „Drzewa w lasach i parkach Polski”,

Jak co roku, zapraszamy w dniach 11-12 X 2023 r. do udziału w szkolnej zbiórce makulatury

 Pamiętajmy!!!- Dbając o drzewa- dbamy o siebie.

 Opracowanie: mgr Beata Pieńkowska

Światowy Dzień Drzewa

21 września 2023

Konkurs plastyczno-techniczny „Moje najpiękniejsze drzewo”

Konkurs plastyczno-techniczny „Moje najpiękniejsze drzewo”

Uczniowie klas 1 – 3 !

Każdego roku, 10 października obchodzimy Święto Drzewa. W tym dniu odbywają się akcje ekologiczne uświadamiające nam znaczenie drzew dla środowiska i człowieka. W ramach tego święta zapraszamy Was do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Moje najpiękniejsze drzewo”.

Cele konkursu:

 •  rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,
 • wdrażanie do proekologicznych zachowań,
 • dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
Uwaga uczniowie klas I-III Każdego roku 10 października obchodzimy Święto Drzewa. W tym dniu odbywają się akcje ekologiczne uświadamiające nam znaczenie drzew dla środowiska i człowieka. W ramach tego święta zapraszamy Was do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Moje najpiękniejsze drzewo”. Przygotuj samodzielnie pracę plastyczno-techniczną w formacie A4 przedstawiającą drzewo Mile widziane jest wykorzystanie materiałów naturalnych np. liści Gotową pracę w terminie 22.09-6.10.2023 złóż u wychowawcy swojej klasy Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców

Regulamin konkurs plastyczno-technicznego  „Moje najpiękniejsze drzewo”

1. Organizatorem konkursu są wychowawcy klas I-III Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

2.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III naszej szkoły.

3. Zadaniem autorów jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice przedstawiającej drzewo. Do wykonania pracy można użyć naturalnych elementów takich jak zasuszone liście, owoce itp.

4. Format pracy: a4.

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

6. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

7. Pracę należy składać u wychowawców klasy.

8. Konkurs trwa od  22.09.2023r.  do 6.10.2023r.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.10.2023r.

10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów konkursów danych i opublikowanie nazwisk zwycięzców oraz najciekawszych prac na stronie internetowej szkoły.

11. Osoby odpowiedzialne: Sylwia Płusa-Lasek, Edyta Domoszczycka, Eliza Kurek, Olga Motłoch

15 października 2022

„Dzień Drzewa” w klasach starszych wystawa szkolna i nie tylko…

„Dzień Drzewa” w klasach starszych

            Z okazji Święta Drzewa, które obchodzimy co roku 10 października w klasach 4-8 odbyły się różnorodne zajęcia, pogadanki, warsztaty dotyczące szeroko rozumianej świadomości ekologicznej wśród ludzi. Skupiliśmy się na budowie i roli drzew, która jest bezcenna. Uczniowie doskonalili umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków. Odbyły się między innymi:

 • zajęcia tematyczne o drzewach i ich roli w ramach zajęć przyrody i biologii,
  (klasowe mapy myśli, quizy edukacyjne, pogadanki),
 • gazetki ścienne w klasach i na korytarzach,
 • zajęcia terenowe na zajęciach przyrody- karty pracy dotyczące drzew,
 • „Zgadnij, kim jestem…”- zabawy edukacyjne dotyczące drzew w wybranych klasach, na zajęciach koła zainteresowań;
 • wycieczki klasowe np. klasa 5a wybrała się do Frankówki Małej

Wystawa szkolna- Dzień Drzewa
Chętni uczniowie z klas 5, 6 i 8 wykonali dowolną techniką przestrzenne modele drzew lub lapbooki o drzewach. W sumie uczniowie wykonali 36 różnorodnych prac ( 22 modele drzew i 14 lapbooków). Uczniowie wykonując prace o drzewach poznali różnorodność gatunków, pogłębili wiedzę z zakresu budowy i roli drzew. Rozwijali przy tym swoje talenty, kreatywność, uczniowie wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem.

Prace wykonali:

Klasa 5a: Hanna Głowaty, Krzysztof Olejnik, Lena Strzelczyk;

Klasa 5b: Maria Borowska, Krzysztof Olejak, Hanna Seweryn, Julia Solecka;

Klasa 5c: Hanna Borowicz, Sofia Hreshchuk, Wiktoria Krawczyk,
Magdalena Rudy, Zuzanna Seweryn, Julia Sokół, Marek Trzos;

Klasa 5d: Hanna Figiel- Styrcz, Maksymilian Fijoł, Maja Gmyrek,
Kacper Klimczak, Dawid Podgórski, Martyna Raszewska;

Klasa 5e: Michalina Ciężkowska, Lena Groele;

Klasa 6a: Matylda Bober, Anna Witteczek;

Klasa 6d: Marta Miłoś, Anastasia Murtazina, Laura Rosowski,
Anna Tokarczyk, Julia Wasilewska, Gabriela Żurek;

Klasa 8b: Michał Klimczak;

Klasa 8c: Amelia Skrzekucka;

Klasa 8d: Milena Szafraniec;

Klasa 8e: Weronika Skrzypek;

Klasa 8f: Julia Bienias.

Organizatorami wystawy szkolnej byli nauczyciele biologii: Beata Pieńkowska, Maciej Ziobrowski.

Pamiętajmy – Dbając o drzewa, dbamy o siebie!!!

Opracowanie: mgr Beata Pieńkowska (nauczyciel biologii)