13 maja 2023

Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi w świetlicy szkolnej

W tygodniu 17 – 21 kwietnia obchodziliśmy w świetlicy szkolnej Światowy Dzień Ziemi.

Pomysł obchodów Dnia Ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych w 1970 r. a celem tego wyjątkowego święta jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszej planety na problemy związane z ochroną przyrody oraz promowanie postaw proekologicznych. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli włączyły się w szereg działań promujących ideę ochrony środowiska. Do powyższej tematyki wprowadziły dzieci filmy edukacyjne, które uświadamiały jak wielki wpływ na kondycję i przyszłość Ziemi ma każdy człowiek, a czyste środowisko naturalne jest niezbędne nie tylko dla naszego dobrego zdrowia i samopoczucia, ale także dla przetrwania przyszłych pokoleń. Dzieci wykonały mnóstwo starannych i pięknych prac plastycznych, wykazując się dużą kreatywnością, a podczas swobodnych wypowiedzi dzieliły się wiedzą i pomysłami jak zadbać o środowisko zaczynając od swojego domu i najbliższego otoczenia. Jesteśmy przekonani, że pogłębiając swoją wiedzę w zakresie ekologii, zarówno dziś jak i w przyszłości będą postępować mądrze i odpowiedzialnie w stosunku do Matki Ziemi.

 Opracowanie: Elżbieta Halota, Katarzyna Niechaj

25 kwietnia 2023

„Dzień Ziemi” w klasach 4-8

„Dzień Ziemi” w klasach 4-8

         Z okazji „Dnia Ziemi” uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w różnych działaniach edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Celem podjętych działań było przypomnienie uczniom, dlaczego należy dbać o środowisko, jakie działania od nas zależą i co możemy zmienić w swoich codziennych nawykach, uwrażliwienie na piękno przyrody, różnorodność biologiczną. Przypomniane zostały uczniom proekologiczne działania, które cyklicznie podejmujemy w szkole.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. odbył się dla chętnych uczniów klas 7-8 Szkolny konkurs przyrodniczy „Przyrodniczy mistrz”. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas ósmych. Już wkrótce poznamy wyniki konkursu.

Na korytarzu szkolnym odbyła się wystawa szkolna “Ekosystem w słoiku” oraz prezentacja wyników projektu badawczego „Czy powietrze w wybranej okolicy jest czyste?”– skala porostowa i jej zastosowanie.

Przed prezentacją prac w miesiącach wiosennych przed „Dniem Ziemi” chętni uczniowie klas ósmych wykonali samodzielnie lub w grupach projekty biologiczne z zakresu edukacji ekologicznej.

I. „Obserwacja ekosystemu w słoiku”

Celem projektu była obserwacja zmian zachodzących w zamkniętym ekosystemie oraz odpowiedź na pytania:
1. Czy szczelnie zamknięty słoik jest odizolowanym, samowystarczalnym ekosystemem?

2. Czy ilość materii tworzonej przez producentów w słoiku będzie równa ilości materii rozkładanej przez destruentów?

Uczniowie prowadzili bieżące obserwacje, analizowali, wnioskowali.  Prawidłowo odpowiedzieli na zadane pytania. Wykonując ten projekt uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, doskonalenia umiejętności obserwacji i dokumentowania.

II. „Badanie stężenia dwutlenku siarki za pomocą skali porostowej”.

Porosty należą do organizmów wskaźnikowych. Są one szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki. Niektóre gatunki wytrzymują wyższe, a inne niższe stężenie tego gazu. Porosty ustawione od najmniej do najbardziej wrażliwych tworzą tzw. skalę porostową. Służy ona do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w badanej okolicy. Celem projektu była ocena stanu czystości powietrza w wybranej przez ucznia/uczniów okolicy, przez to rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko.

Uczniowie przeprowadzili obserwacje, wykonali zdjęcia, opracowali wyniki na podstawie zaobserwowanych porostów i przedstawili wnioski.

Podczas realizacji projektu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i umiejętności rozpoznawania gatunków. Uczniowie wykazali się zaangażowaniem, cierpliwością i rzetelnością i oczywiście szacunkiem do przyrody.

Ciekawym wydarzeniem dla uczniów klas czwartych były przeprowadzone przez uczniów klas ósmych z „Koła Promującego Zdrowie” warsztatów przyrodniczych: uczniowie chętnie odpowiadali na trudne pytania w quizie o Ziemi, odbyła się gra przyrodnicza „Jak pomóc Ziemi?”, quiz wiedzy „Kahoot”, a nawet przesadzanie roślin doniczkowych w sali przyrodniczej.

Ponadto odbyły się:

  • pogadanki i prezentacje tematyczne na zajęciach biologii i przyrody, zajęciach
    z wychowawcą;
  • obserwacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza w wybranych klasach;
  • gazetki ścienne, prace plakatowe uczniów, listy/życzenia do Ziemi z okazji jej święta;
  • quiz edukacyjny „Kahoot” na wybranych zajęciach chemii.

opracowanie: Beata Pieńkowska