28 czerwca 2023

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach z Egzaminu Ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń o wynikach Egzaminu

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty będą do odbioru w dniu 06.07.2023r. (czwartek) przy portierni, wejście od strony ul. T. Kościuszki, według następującego harmonogramu:

9.00 – 9.30 – klasa 8a

9.30 – 10.00 – klasa 8b

10.00 – 10.30 – klasa 8c

10.30 – 11.00 – klasa 8d

11.00 – 11.30 – klasa 8e

11.30 – 12.00 – klasa 8f

12.00 – 12.30 – klasa 8g

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście (z legitymacją szkolną) i zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez szkołę.  Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. W takiej sytuacji rodzic powinien okazać swój dowód tożsamości. Osoba upoważniona powinna posiadać upoważnienie przekazane przez rodzica ucznia oraz dowód osobisty.

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w wyznaczonym dniu tj. 06.07.2023 r. (czwartek), to prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.