18 stycznia 2023

Tydzień Mistrzów Energii

Tydzień Mistrzów Energii

W dniach od 9 do 13 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach zorganizowany został Tydzień z Mistrzami Energii.  W jego ramach uczniowie klas 4- 8 wzięli udział w rozmaitych akcjach przygotowanych przez panią Małgorzatę Maruszak-Kobas- nauczycielkę chemii oraz panią Annę Węgrzynowicz-Szastak – nauczycielkę techniki.

Uczniowie klas 5 wykonali inspirujące lapbooki, w których zaprezentowali źródła energii elektrycznej. Przygotowali również poradniki dotyczące tego, jak należy oszczędzać energię.  Powstała nawet zachęcająca do tego piosenka!  W ramach zajęć technicznych we wszystkich klasach 6 przeprowadzona została lekcja „Instalacje i opłaty domowe”, w czasie której omówiono sposoby pozyskiwania energii elektrycznej z naciskiem na OZE. Uczniowie budowali modele silników słonecznych, młyna wodnego, wiatraki przy pomocy zestawu Boffin II Green Energy.

W ramach pracy dodatkowej uczniowie klasy 6b: Marta Bania, Bartosz Moskała oraz Mateusz Wojnarowski przygotowali realistyczne makiety różnego typu elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej.

Starsi uczniowie, czyli klasy 7 i 8 miały okazję sprawdzić swoją wiedzę o wykorzystywaniu energii i o jej oszczędzaniu, biorąc udział w quizie przygotowanym w aplikacji Kahoot! Drugoklasiści i czwartoklasiści uczęszczający do świetlicy szkolnej  pod opieką pani Moniki Stępień oraz pana Macieja Ziobrowskiego wykonali piękne wielkoformatowe malowanki promujące ideę przewodnią akcji wśród młodszych uczniów. Na parterze, świetlicy i na pierwszym piętrze pojawiły się piękne gazetki prezentujące prace uczniów. Mamy nadzieję, że dzięki organizacji Tygodnia z Mistrzami Energii przekonali się, że nie tylko trzeba, ale i warto oszczędzać energię elektryczną.

Opracowanie: Anna Węgrzynowicz-Szastak, Małgorzata Maruszak-Kobas

6 stycznia 2023

Zbieraj Baterie i Telefony! 

Zbieraj Baterie i Telefony!

Nasza Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół Zbieraj Baterie i Telefony! Program ten ma na celu poszerzyć wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Podnoszenie świadomości ekologicznej jest bardzo ważne. Poprzez praktyczne działania oraz edukację ekologiczną zachęcamy dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz uczymy ich odpowiednich postaw i nawyków. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji! Pojemniki na zużyte baterie i telefony znajdują się na portierni szkolnej. 

Samorząd Uczniowski 

Opracowanie: Opiekun SU Magdalena Gazda 

Wyznaczone miejsce zbiórki baterii i telefonów
Wyznaczone miejsce zbiórki baterii i telefonów

5 grudnia 2022

Eko Dzień Nauki w Bibicach

Eko Dzień Nauki w Bibicach

W dniu 24 listopada 2022 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Eko Dniu Nauki. Czekało na nich 8 stanowisk edukacyjnych, na których poruszane były tematy takie jak: składniki powietrza (skraplanie tlenu); zanieczyszczenia powietrza i jak z nimi walczyć; zobaczyć ciepło; energia i transport ciepła; energetyka i fizyka jądrowa; gospodarka odpadami; wytwarzanie prądu elektrycznego.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w licznych pokazach fizykochemicznych obrazujących codzienne zjawiska w przyrodzie. Członkowie Koła Naukowego BOZON z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH zwrócili uwagę na ogromną zależność pomiędzy działalnością człowieka a stanem środowiska. Pokazali jak współczesna nauka może pomóc w zatrzymaniu zmian klimatu na naszej planecie.

Pokazy wzbudziły ogromny zachwyt wśród uczestników, szczególnie te z ciekłym azotem.

Projekt „Eko Zielonki” realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przy wsparciu finansowym Gminy Zielonki.

Opracowanie: Małgorzata Maruszak-Kobas

15 listopada 2022

Jestem Eko-segreguję odpady!

Jestem Eko-segreguję odpady!

W listopadzie w świetlicy szkolnej realizowany był temat dotyczący zasad segregacji i kompostowania odpadów.
W czasie zajęć została przeprowadzona pogadanka na temat sposobów zapobiegania powstawaniu różnych odpadów i ich segregacji.

Przypominano również uczniom, iż na terenie szkoły w różnych miejscach znajdują się kosze do segregacji odpadów, do których należy wrzucać śmieci. Uczniowie uczyli się przez zabawę układając puzzle i omawiając obrazki znajdujące się na nich. Puzzle nasza szkoła otrzymała od Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą dotyczącą segregowania odpadów. Na terenie szkoły powstała również gazetka ścienna na temat Czy jesteśmy eko.?

Opracowanie: Monika Stępień

15 października 2022

„Dzień Drzewa” w klasach starszych wystawa szkolna i nie tylko…

„Dzień Drzewa” w klasach starszych

            Z okazji Święta Drzewa, które obchodzimy co roku 10 października w klasach 4-8 odbyły się różnorodne zajęcia, pogadanki, warsztaty dotyczące szeroko rozumianej świadomości ekologicznej wśród ludzi. Skupiliśmy się na budowie i roli drzew, która jest bezcenna. Uczniowie doskonalili umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków. Odbyły się między innymi:

  • zajęcia tematyczne o drzewach i ich roli w ramach zajęć przyrody i biologii,
    (klasowe mapy myśli, quizy edukacyjne, pogadanki),
  • gazetki ścienne w klasach i na korytarzach,
  • zajęcia terenowe na zajęciach przyrody- karty pracy dotyczące drzew,
  • „Zgadnij, kim jestem…”- zabawy edukacyjne dotyczące drzew w wybranych klasach, na zajęciach koła zainteresowań;
  • wycieczki klasowe np. klasa 5a wybrała się do Frankówki Małej

Wystawa szkolna- Dzień Drzewa
Chętni uczniowie z klas 5, 6 i 8 wykonali dowolną techniką przestrzenne modele drzew lub lapbooki o drzewach. W sumie uczniowie wykonali 36 różnorodnych prac ( 22 modele drzew i 14 lapbooków). Uczniowie wykonując prace o drzewach poznali różnorodność gatunków, pogłębili wiedzę z zakresu budowy i roli drzew. Rozwijali przy tym swoje talenty, kreatywność, uczniowie wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem.

Prace wykonali:

Klasa 5a: Hanna Głowaty, Krzysztof Olejnik, Lena Strzelczyk;

Klasa 5b: Maria Borowska, Krzysztof Olejak, Hanna Seweryn, Julia Solecka;

Klasa 5c: Hanna Borowicz, Sofia Hreshchuk, Wiktoria Krawczyk,
Magdalena Rudy, Zuzanna Seweryn, Julia Sokół, Marek Trzos;

Klasa 5d: Hanna Figiel- Styrcz, Maksymilian Fijoł, Maja Gmyrek,
Kacper Klimczak, Dawid Podgórski, Martyna Raszewska;

Klasa 5e: Michalina Ciężkowska, Lena Groele;

Klasa 6a: Matylda Bober, Anna Witteczek;

Klasa 6d: Marta Miłoś, Anastasia Murtazina, Laura Rosowski,
Anna Tokarczyk, Julia Wasilewska, Gabriela Żurek;

Klasa 8b: Michał Klimczak;

Klasa 8c: Amelia Skrzekucka;

Klasa 8d: Milena Szafraniec;

Klasa 8e: Weronika Skrzypek;

Klasa 8f: Julia Bienias.

Organizatorami wystawy szkolnej byli nauczyciele biologii: Beata Pieńkowska, Maciej Ziobrowski.

Pamiętajmy – Dbając o drzewa, dbamy o siebie!!!

Opracowanie: mgr Beata Pieńkowska (nauczyciel biologii)