8 kwietnia 2023

Laboratoria Przyszłości – klasy 4 wkraczają w świat ułamków zwykłych

Laboratoria Przyszłości – klasy 4 wkraczają w świat ułamków zwykłych

W miesiącu marcu uczniowie klas 4 na lekcjach matematyki  oraz kółku matematycznym wkroczyli w świat ułamków zwykłych. W poznawaniu pojęć i różnych zagadnień z ułamków pomogły nam pomoce dydaktyczne z wyposażenia pracowni Laboratoriów Przyszłości w naszej szkole. Magnetyczne części koła, listwy oraz magnetyczne osie liczbowe były doskonałą pomocą do poznawania najważniejszych właściwości ułamków. Uczniowie poznawali co to jest licznik i mianownik, interpretowali ułamek jako część całości, porównywali ułamki i liczby mieszane.

Uczniowie bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonywali zadania w krainie ułamków wykorzystując dostępne pomoce.

Opracowała: Katarzyna Barnaś-Kapałka

21 stycznia 2023

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

W dniu 16 marca 2023 r. odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR. Wszelkie istotne informacje (w tym terminy) zostały w dniu 8 stycznia 2023 r. przesłane przez e- dziennik do wszystkich  Rodziców uczniów klas 2-8. Zapraszamy do uczestnictwa i kontynuacji “kangurowej tradycji szkoły”.

BIBICKE KANGURY DO BOJU!

Opracowanie: Magdalena Matejek, szkolny koordynator konkursu

4 grudnia 2022

Gminny Konkurs Matematyczny „Liczydełko”

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY "LICZYDEŁKO"

30 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej w Bibicach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Liczydełko” dla klas trzecich. W konkursie brali udział uczniowie z trzech szkół gminnych – Zielonek, Przybysławic i Bibic. Dziękujemy wszystkim uczniom za przybycie i zaangażowanie, a nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów do konkursu. Poziom był bardzo  wysoki,  każde dziecko  uczestniczące  w  konkursie  otrzymało dyplom i nagrodę. Wszystkim uczniom gratulujemy!


WYNIKI KONKURSU:

I miejsce – Adam Biskupski  (SP Bibice)

II miejsce – Michał Nowak  (SP Zielonki)

II miejsce – Lilia Stalmach (SP Bibice)

WYRÓŻNIENIE:

Lena Daszkiewicz (SP Bibice)

Jakub Dudkiewicz  (SP Przybysławice)

Jan Frydrych  (SP Bibice)

Hanna Ludwikowska (SP Zielonki)

Adam Małecki (SP Zielonki)

Kacper Samek SP Bibice

 Organizatorzy: Renata Kwietniowska, Dorota Spasiuk, Dorota Wesołowska, Iwona Puto, Eliza Kurek

29 listopada 2022

Laboratoria Przyszłości – lekcje matematyki z ułamkami magnetycznymi

W dniu 18 listopada 2022r. uczniowie klas 5c i 5d na lekcjach matematyki poznawali pojęcia związane z ułamkami zwykłymi. W zrozumieniu zagadnień z krainy ułamków pomogły zestawy magnetycznych kół i listew ułamkowych. Zestawy te stanowią wyposażenie szkolnego Laboratorium Przyszłości i są doskonałą pomocą do poznawania najważniejszych właściwości ułamków. Bawić się można nimi na wiele sposobów – od porównywania różnych ułamków ze sobą, przez skracanie i rozszerzanie ułamków, aż po dodawanie i odejmowanie ułamków.

Uczniowie mieli możliwość pracy w grupach – chętnie i z zaangażowaniem wspólnie pracowali
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.

Nauczyciel matematyki: Katarzyna Barnaś-Kapałka