22 listopada 2022

„Małopolska w zdrowej atmosferze”

Małopolska w zdrowej atmosferze

W dniach 18, 21 listopada 2022 roku uczniowie klas: 4a, 4e, 5d uczestniczyli w zajęciach poświęconych stanu jakości powietrza w najbliższej okolicy.

Uczniowie dowiedzieli się o zainstalowaniu na budynku szkoły miernika zanieczyszczenia powietrza przekazanego przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki specjalnej tablicy informacyjnej LED mogą codziennie sprawdzać jakość powietrza w Bibicach.

Na zajęciach pracowali z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na koniec zajęć wspólnie zastanawiali się, co mogą robić dla poprawy jakości powietrza; tworzyli za pomocą klocków KORBO hasła nakłaniające do dbania o powietrze.

Nauczyciel chemii: Małgorzata Maruszak-Kobas