3 czerwca 2023

Projekt klasowy „Tydzień zawodów”

Projekt klasowy „Tydzień zawodów”

W miesiącu maju w klasie 3 e odbywał się projekt klasowy pod tytułem „Tydzień zawodów.” Uczniowie poznawali zawody przyszłości takie jak: zoopsycholog, architekt kosmiczny, technik symulacji medycznej, pilot, inżynier sztucznej inteligencji. Zajęcia zostały uatrakcyjnione poprzez zaangażowanie rodziców. Uczniowie dowiedzieli się m.in:

„Czym jest sztuczna inteligencja?”,

„Co to jest Chat GPT”?

„W jaki sposób działa defibrylator?”,

„Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu”?

„Czym jest alfabet lotniczy”?

„Ile języków powinien znać pilot”?

„Co to jest aplikacja?”

„Czym zajmuje się programista”?

Oraz wiele innych, interesujących rzeczy. Szczególne podziękowania kieruję w stronę  Pana Marcina Langowskiego, Pana Macieja Kieliszka oraz Pana Bartosza Dobrzyckiego, którzy swoją pasją zawodową potrafili zainteresować uczniów. Poniżej zdjęcia w galerii.

Opracowała: Małgorzata Przewoźnik

11 października 2022

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Nasza Szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”.

Organizatorem Projektu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska.

Główne założenia i cele projektu:

  • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2022/2023

W ramach projektu dzieci będą realizować różne zadania, np. nauka hymnu, zasadzenie drzewa, nauka projektowej piosenki „Piękna Nasza Polska Cała”, tworzenie pocztówki swojej miejscowości.

            Szkolny koordynator projektu Barbara Magiera

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”