27 stycznia 2024

„Klocki korbo” oraz „długopisy 3d”

Zajęcia koła biologicznego promującego zdrowie

      Podczas zajęć styczniowych w dniach 2, 9 i 16  stycznia 2024 r. na zajęciach „Koła biologicznego promującego zdrowie” uczestnicy koła- uczniowie klas piątych, szóstych oraz siódmych w swoich zespołach zdrowia korzystali z zestawów klocków korbo oraz długopisów 3d przy tworzeniu różnorodnych elementów przyrodniczych. Pomysłowość uczniów była bardzo duża. Pojawił się wodospad, owoce, warzywa, drzewa, słońce i chmury, biedronki, motyle i inne. Zajęcia bardzo podobały się uczniom- powstały ciekawe prace.

Opracowanie: mgr Beata Pieńkowska

26 stycznia 2024

Bieg po zdrowie w klasie 4A

Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej - klasa 4a

W klasie 4a realizowany jest program “Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej” opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia realizowane są na godzinie wychowawczej. Do tej pory zrealizowano trzy lekcje.

 • Palenie jest niezdrowe
 • Jak się nie dać złowić nałogowi
 • Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów.

 Uczniowie dowiedzieli się jakie negatywne skutki dla zdrowia przynosi palenie papierosów. Poznali pojęcia takie jak nałóg, uzależnienie. Dowiedzieli się jakie szkodliwe substancje znajdują się w papierosach. Realizacja programu odbywała się w formie prezentacji, dyskusji, pracy w grupie. Uczniowie stworzyli plakaty o szkodliwości papierosów.

Opracowanie: Maria Siudak

23 października 2023

Lekcja wf-u z Moniką Pyrek

Po kilku próbach nareszcie się udało! Ponad 300 uczniów z naszej gminy, miało możliwość uczestniczenia w niezwykłej lekcji wf -u z p. Moniką Pyrek organizowanym przez Fundację Moniki Pyrek. Byli to uczniowie ze szkół w Bibicach, Woli Zachariaszowskiej i Zielonkach. Inicjatorem zajęć była p. Magdalena Koperska -nauczycielka wf z naszej szkoły.

      Gościem specjalnym lekcji była znakomita polska biegaczka, dwukrotna medalistka mistrzostw Europy w biegu na 3000 metrów z przeszkodami- Wioletta Frankiewicz, która wraz z panią Moniką zachęcała dzieci do ćwiczeń. Jednym ze stałych uczestników akcji jest Damian Zieliński, wybitny polski kolarz torowy, trzykrotny olimpijczyk i wielokrotny medalista mistrzostw Europy. On również kibicował uczniom podczas wyścigu na rowerze stacjonarnym.

Oprócz stacji z rowerami połączonych z aplikacją wirtualną były też:

 • koszykówka z wykorzystaniem interaktywnego systemu wspomagającego trening rzutowy,
 • piłki nożnej z system mierzącym siłę strzału,
 • ergometrach wioślarskich z interaktywnym systemem regat,
 • trenażerach kolarskich połączonych z aplikacją wirtualną,
 • biegu na 30 metrów z elektronicznym pomiarem czasu,
 • refleksomierza,
 • przeciągania liny z wykorzystaniem elektronicznego symulatora,
 • mobilnej ścianki wspinaczkowej.

  Emocje u uczniów podczas lekcji były ogromne. Na pytanie, która ze stacji podobała im się najbardziej, odpowiedzi były różne, ale zbierając je razem każda z nich została wymieniona. Dzieci podczas wydarzenia podchodziły do p. Moniki po autografy i zdjęcia, a także zadawały jej różne pytania. Pani Monika  jest bardzo miłą i ciepłą osobą i cały czas podczas zajęć chętnie wspierała uczniów.

   Na pewno ta Alternatywna Lekcja wf-u jak i wrażenie jakie zostawiła po sobie pani Monika Pyrek wraz z całą „ekipą” Fundacji Moniki Pyrek, zostanie z dziećmi jak i nauczycielami na długo.

Bardzo dziękujemy!!!!!!

Opracowanie: Magdalena Koperska, Katarzyna Voigt, Łukasz Osuch

4 października 2023

„Program dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024

Nasza szkoła bierze udział w unijnym programie dla szkół

Nasza szkoła bierze udział w „Programie da szkół”. To unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V.

Uczniowie uczestniczący w programie otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne, są zobowiązani do ich spożywania oraz uczestniczą w działaniach o charakterze edukacyjnym.

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek.

Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.

Aby przystąpić do programu konieczne jest  wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w programie.

Warunki udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024 dostępne w poniższym linku:

https://www.programdlaszkol.org/download/Warunki-udzialu-w-Programie-dla-szkol_2023-2024,565.pdf/view

22 września 2023

Promocja zdrowia w roku szkolnym 2023/2024

Promocja zdrowia w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje
  – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.


Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

           W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach, nasza szkoła realizować będzie różnorodne działania dostosowane do wieku i potrzeb uczniów w zakresie promocji zdrowia w ramach przynależności szkoły do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Oprócz codziennych działań profilaktycznych, w tym szczególnej troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne- przed nami ciekawe programy profilaktyczne np. “Fitschool” w klasach edukacji wczesnoszkolnej, programy edukacyjne np. “Ekoeksperymentarium”, warsztaty, pogadanki, wystawy, akcje promujące zdrowie, obchody dni np. „Dzień wody”, „Dzień Ziemi”, „Szkolne Dni Profilaktyki- Dni Zdrowia”, „Dzień czystego powietrza”, “Światowy Tydzień Mózgu”, ciekawe konkursy szkolne i pozaszkolne, liczne turnieje i  zawody sportowe. Szkoła bierze udział w „Programie dla szkół”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek oraz uczestniczą w działaniach o charakterze edukacyjnym. Nasza cała społeczność szkolna włączy się do udziału w różnych inicjatywach na rzecz zdrowia. Przed nami jarzynowa gimnastyka, mikołajkowe zawody pływackie, “Dzień Dziecka na sportowo”, “Świetlicowy konkurs sportowy”, projekt „Zasady zdrowego stylu życia”, „Szkolne dni witaminowe”, akcja „Tornister na wagę” i wiele innych. W szkole pojawiły się już gazetki promujące zdrowie na korytarzach szkolnych, banery informacyjne o zdrowiu przygotowane przez specjalistów szkolnych, odbyły się pogadanki profilaktyczne z wychowawcami, prowadzone jest “Koło biologiczne promujące zdrowie” dla chętnych uczniów starszych. Uczniowie na zajęciach rozwijać będą zainteresowania biologiczne, kształtowane będą nawyki prozdrowotne, w tym ekologiczne. Uczniowie w zespołach biologicznych promujących zdrowie podejmować będą różnorodne zadania/wyzwania, aby w ciekawy sposób pogłębić swoją wiedzę z zakresu biologii, zdrowia i dbałości o środowisko naturalne. Programy profilaktyczne, które planujemy zrealizować w bieżącym roku szkolnym to m. in :„Trzymaj Formę”, „Bieg po zdrowie” oraz „Znamię! Znam je?”. Każda grupa wiekowa pod opieką swoich nauczycieli realizować będzie inne działania. Do promocji zdrowia włączy się oczywiście świetlica i biblioteka szkolna. Uczniowie mogą spokojnie w jadalni szkolnej zjeść ciepły posiłek.

Program profilaktyczny „Trzymaj Formę”

Program ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Więcej o programie „Trzymaj Formę” można przeczytać na stronie www.trzymajforme.pl


Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów klas czwartych na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?”

Głównym celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży klas starszych wiedzy
z zakresu profilaktyki czerniaka.

       Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom zdrowia, aby podejmowane przez nas działania przyczyniły się do wzrostu wiedzy i świadomości odnoście własnego zdrowia. Uczniom życzymy ponadto satysfakcji z udziału w programach profilaktycznych promujących zdrowie, sukcesów w konkursach, zawodach sportowych, pozytywnych relacji rówieśniczych, zrozumienia i wzajemnego wsparcia w nowym roku szkolnym.

 Zespół ds. Promocji Zdrowia
opracowanie: mgr Beata Pieńkowska

27 maja 2023

„Szkolny Tydzień Zdrowia” w klasach 4-8

Szkolny Tydzień Zdrowia

      W dniach od 8 maja 2023 r. do 12 maja 2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole Szkolny Tydzień Zdrowia pod hasłem „Tydzień Zdrowia uśmiechu doda”. Celem tej ważnej uroczystości jest uświadomienie sobie (przypomnienie) jak ważne jest zdrowie. Jest to również rodzaj podsumowania całorocznych działań z zakresu promocji zdrowia.  Z tej okazji odbyło się wiele ciekawych, różnorodnych działań promujących i edukacyjnych o zdrowiu skierowanych do społeczności szkolnej. Dla uczniów klas 4-8 były to:

 1. „Podchody zdrowia”- na wybranych zajęciach przyrody w klasach czwartych uczniowie uczestniczyli w podchodach zdrowia. W ustalonych przez siebie zespołach uczniowie rozwiązywali zadania o zdrowiu w 4 rundach: były to zagadki, krzyżówki i wspólne ćwiczenia sportowe pamiętając, że „Ruch to zdrowie”.
 2. „Piramida zdrowego żywienia i stylu życia”- chętni uczniowie klas czwartych wykonywali przestrzenne modele piramid zdrowia. Prace były bardzo różnorodne. Uczniowie wykonując prace wykazali się wiedzą, talentem i kreatywnością. Prace uczniów (było ich ponad 30) stanowiły wystawę na korytarzu szkolnym.
 3. „Przepis na zdrowie- wiem, co jem…”- projekt indywidualny uczniów klas piątych. Chętni uczniowie (w sumie wykonano ponad 20 prac) wykonali prace, których celem było zaprezentowanie smacznego i zdrowego przepisu wybranej przez siebie potrawy oraz podanie walorów odżywczych wybranych składników zgodnie z zasadą „Wiem, co jem…”.
 4. Quizy edukacyjne „Trzymaj Formę” na zajęciach biologii w klasach 5-8.
 5. Na zajęciach chemii uczniowie klas ósmych realizowali projekt chemiczny „Chemia na talerzu”. Tworzyli pytania dotyczące białek, tłuszczów i cukrów, a następnie grali w chemiczną wersję Milionerów „Chemionerzy”. Badali doświadczalnie właściwości fizyczne i chemiczne podstawowych składników pokarmowych, wykrywali skrobię w przyniesionych warzywach i owocach. Uczniowie w sposób kreatywny tworzyli napis Zdrowie i zastanawiali się jak o nie dbają na co dzień. 
 6. Na zajęciach Koła Chemicznego uczniowie grali w grę dydaktyczną ” Chemia a żywność”. 
 7. Na zajęciach „Koła o zdrowiu” przygotowywane były ciekawostki o zdrowiu do „II Turnieju Zdrowia”.
 8. „Wyzwania zdrowia dla uczniów klas 4-6”- wystawa plakatowa.
 9. Lekcja online z Panią Moniką Pyrek w dniu 10 maja 2023 r. w wybranych klasach (opisana w osobnym artykule).
 10. II Turniej Zdrowia dla klas siódmych, który odbył się w dniu 11 maja 2023 r. (opisany w osobnym artykule).
 11. Spiżarnia zdrowia z „Kołem fortuny”- zabawa edukacyjna o zdrowiu ze zdrowymi przekąskami.

Upominki, w tym przekąski zdrowia dla uczestników „II Turnieju Zdrowia” oraz uczniów biorących udział w zabawie edukacyjnej o zdrowiu „Koło fortuny”, Wiosennej Olimpiadzie Sportowej (klasy I- III )  ufundowała Rada Rodziców, upominki dla zwycięzców „II Turnieju Zdrowia” przekazała również kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSEE w Krakowie Pani Agnieszka Seweryn. Przekąski zdrowia dla uczestników „II Turnieju Zdrowia”, zabawy edukacyjnej o zdrowiu „Koło fortuny” przekazał  Pan Kamil Calik.

 DZIĘKUJEMY BARDZO, BARDZO…

Opracowanie: Beata Pieńkowska