4 lutego 2024

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?”

Program edukacyjny „Znamię! Znam je" Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. ABCDE czyli tzw. „czerniakowe abecadło”

      W grudniu i styczniu 2023/2024 roku szkolnego na zajęciach biologii zostały przeprowadzone dla uczniów zajęcia profilaktyczne w ramach programu edukacyjnego „Znamię! Znam je?”. W programie udział wzięli obecni na zajęciach uczniowie klas siódmych naszej szkoły. Zajęcia przeprowadzili nauczyciele biologii.

Celem głównym programu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka, dlatego też celem przeprowadzonych przez nas zajęć było budowanie świadomości na temat czerniaka oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

Omówiono zagadnienia:

1. Charakterystyka czerniaka.
2. ABCDE czerniaka.
3. Kto jest w grupie zachorowania na czerniaka?.
4. Samobadanie skóry.
5. Złote zasady ochrony przed czerniakiem.

Podczas zajęć uczniowie poznali więc:
czym jest czerniak, jakie osoby są najbardziej narażone na jego rozwój, poznali zasady profilaktyki czerniaka oraz różnicowanie zmian podejrzanych o charakter nowotworowy na podstawie zasady ABCDE czyli tzw. „czerniakowe abecadło”. Ponadto obejrzeli film dostępny na stronie Akademia Czerniaka jak wykonać samobadanie skóry, rozwiązali quiz z wiedzy o czerniaku.  Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotki z najważniejszymi informacjami na temat czerniaka oraz wypełnili anonimowe ankiety na temat programu.

Z ankiet jednoznacznie wynika, że dla uczniów temat był ważny i ciekawy. Uczniowie ocenili, że wiedzą, jak chronić się przed czerniakiem skóry oraz że obejrzą swoją skórę po powrocie do domu i zachęcą do tego inne osoby. Wielu było zaskoczonych, ile osób choruje i umiera z powodu czerniaka skóry. Uczniowie jednoznacznie stwierdzili, iż wiedzą, że solarium jest głównym czynnikiem wywołującym czerniaka. Cieszy także fakt, że prawie wszyscy uczniowie opisali właściwe, charakterystyczne cechy czerniaka.

Opracowanie:  mgr Beata Pieńkowska, dr Maciej Ziobrowski

7 listopada 2023

Kolorowe kanapki i owocowe soki w szkole

Kolorowe kanapki i owocowe soki w szkole

Uczniowie klas 1 w ostatnich dniach zdobywali i poszerzali swoją wiedze na temat zdrowego żywienia. Aby być zdrowym należy się przede wszystkim prawidłowo odżywiać. Jedzenie odpowiednich produktów spożywczych, aktywność fizyczna oraz zdrowy styl życia wpływają na prawidłowy rozwój, kondycję i samopoczucie. Z myślą o witaminkach, które należą do składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu postanowiliśmy zrobić soki owocowe oraz kolorowe kanapki. Uczniowie zaopatrzeni w zdrową żywność przystąpili do działania, a efekty pracy można podziwiać na zdjęciach. Było pysznie, kolorowo i zdrowo. Przed przystąpieniem do pracy uczniowie dowiedzieli się po co potrzebny nam prąd i poznali zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Przygotowały: Sylwia Płusa-Lasek, Iwona Strojek

15 października 2023

Dzień Drzewa w świetlicy

Dzień Drzewa w świetlicy

Światowy Dzień Drzewa przypada na 10 października. W świetlicy szkolnej podjęto wiele działań, aby uczcić to ważne dla wszystkich święto. Przeprowadzono pogadanki na temat: Co nam dają drzewa? Dlaczego drzewa są dla nas ważne. Dzieci uczyły się rozpoznawać różne gatunki drzew iglastych i liściastych na podstawie ilustracji, atlasów przyrodniczych.  Uczniowie wykonali drzewa różnymi technikami plastycznymi, rozwiązywali krzyżówki, rebusy i karty pracy. Na korytarzu szkolnym została wykonana tematyczna gazetka ścienna.

Opracowanie: Monika Stępień

31 maja 2023

Szkolny Tydzień Zdrowia w świetlicy szkolnej

Szkolny Tydzień Zdrowia w świetlicy szkolnej

W ramach Szkolnego Tygodnia Zdrowia w świetlicy szkolnej odbyło się wiele wydarzeń promujących zdrowy styl życia. Jak ważne jest zdrowie już w XVI wieku pisał w swojej fraszce nasz wielki polski poeta Jan Kochanowski „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. Pomimo upływu kilkuset lat to bardzo ważna i wciąż aktualna nauka.  Zdrowie jest najcenniejszą wartością jaką posiadamy w życiu, dlatego już od najmłodszych lat musimy o nie mądrze dbać, by jak najdłużej z niego korzystać. Hołdując tej zasadzie, wszystkie zajęcia w świetlicy szkolnej miały na celu popularyzowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, właściwego odżywiania, ale także profilaktyki zdrowotnej w myśl przysięgi Hipokratesa „łatwiej zapobiegać niż leczyć”. Pod hasłem „Zdrowe śniadanie” uczniowie dowiedzieli się o roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia, dzięki któremu dzieci mają siłę i energię do nauki oraz zabawy. Pogadanki tematyczne oraz filmy edukacyjne, uświadamiały jak ważna jest rola warzyw i owoców w codziennej diecie. Miały również możliwość zapoznania się z piramidą żywienia. Dopełnieniem tego zagadnienia było wykonanie różnych  prac plastycznych oraz zabawa w „Kodowane owoce”. Oprócz powyższych zajęć tematycznych, zarówno w budynku, jak i na świeżym powietrzu zorganizowano uczniom gry i zabawy ruchowe i integracyjne. Ogromną popularnością cieszył się konkurs sportowy „Bicie rekordów”, który obejmował 4 konkurencje: rzut do celu, podbijanie piłeczki ping-pongowej, skakanie na skakance oraz kręcenie hula hop. Konkurs sportowy oprócz promocji aktywności fizycznej uczył postawy fair-play. Zrealizowano również akcję ważenia plecaków pod hasłem „Tornister na wagę”. Była to wspaniała okazja by porozmawiać z uczniami jak powinni zadbać o narząd ruchu, a w szczególności o kręgosłup. Dzięki tej akcji dzieci uświadomiły sobie, że konstrukcja kręgosłupa jest bardzo delikatna i łatwo ulega zmianom, zwłaszcza u młodych osób. Dlatego tak ważne jest noszenie odpowiedniego obuwia oraz plecaków na obydwu ramionach, aby równomiernie obciążać nasz kręgosłup. Cała strefa świetlicy została ozdobiona wyciętymi z kolorowego papieru zdrowymi produktami, które powinny znaleźć się w codziennej diecie oraz sloganami „jakie korzyści daje nam uśmiech”.

Opracowanie: Elżbieta Halota, Maciej  Ziobrowski, Katarzyna Niechaj