20 listopada 2022

14 listopada Dzień Czystego Powietrza w świetlicy

14 listopada Dzień Czystego Powietrza w świetlicy

Od kilku lat w świetlicy szkolnej obchodzimy Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony przez Fundację Ekologiczną Arka. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w naszym kraju. Organizowane zajęcia zachęcają uczniów do działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska. Dzieci wiedzą m.in., że nie wolno palić śmieci, że wrogiem czystego powietrza jest smog, a drzewa są niezwykle skuteczne w oczyszczaniu powietrza z toksycznych gazów i pyłów, w tym także smogu, uczestniczą również w redukcji gazów cieplarnianych.

Uczniowie oglądając filmy edukacyjne, rozwiązując zagadki tematyczne i quizy poznali źródła zanieczyszczenia powietrza i różne sposoby zapobiegania mu oraz oglądali eksperymenty związane z powietrzem i smogiem.

Opracowanie: Monika Stępień, Katarzyna Niechaj

20 października 2022

Projekt edukacyjny na temat zanieczyszczenia i ochrony powietrza

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym na temat zanieczyszczenia i ochrony powietrza

16 listopada naszej szkole przekazany został przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED. Urządzenia zostały zamontowane na zachodniej ścianie budynku szkoły (ściana od strony parkingu).

Podczas realizacji projektu uczniowie będą mieli możliwość poznać i pogłębić wiadomości na temat zanieczyszczenia i ochrony powietrza m.in.  korzystając z  materiałów edukacyjnych umieszczonych na stronie  https://powietrze.malopolska.pl/materialy-edukacyjne