6 września 2023

Zebrania z Rodzicami

Zebranie z rodzicami

Informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się wg. poniższego harmonogramu:

13 września 2023 (środa) – klasy 4 5, godz. 17.30

Wyznaczone sale:

4A – sala 124
4B – sala 125
4C – sala 218
4D – sala 224
4E – sala 106
4F – sala 316

5A – sala 219
5B – sala 222
5C – sala 223
5D – sala 217
5E – sala 320

14 września 2023 (czwartek): – klasy 6, 7 i 8, godz. 17.30

Wyznaczone sale:

6A – sala 223
6B – sala 106
6C – sala 320
6D – sala 124
6E – sala 222

7A – sala 323
7B – sala 317
7C – sala 217
7D – sala 218

8A – sala 321
8B – sala 125
8C – sala 219