SP Bibice

        

Szanowni Rodzice
            Dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie będą mieli prawo do bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły, użyczanych im na czas nauki w danej klasie. Szkoła zapewnienia również bezpłatny dostęp do materiałów ćwiczeniowych.

            Zapewnienie bezpłatnych podręczników nie dotyczy przedmiotów dodatkowych:  religii i etyki.

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów (Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.- art. 22a-22ab).

             Wszyscy uczniowie będą korzystać z podręczników dostosowanych do wieloletniego użytku. We wrześniu rodzice i uczniowie zostaną zapoznani z Regulaminem wypożyczania darmowych podręczników szkolnych.

             Uczniowie klas I, IV i VII będą używać podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną  w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. („nowa” podstawa programowa).

            Uczniowie klas II, III, V i VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klas II i III gimnazjum będą korzystać z podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. („stara” podstawa programowa).

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
rok szkolny 2017/2018