1 lutego 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


23 maja 2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Dzień przed egzaminami ósmoklasisty (rozpoczęcie procedury bezpieczeństwa). W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze.

Zobacz cały kalendarz