15 maja 2022

Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek.

Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek.


8 maja 2022

Święto zostało ustanowione w 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy. Głównym celem tego święta jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Dzień ten rozpoczyna Tydzień Bibliotek, trwający corocznie od 8 do 15 maja.

Tegoroczne hasło święta brzmi: “Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Hasło zostało zaproponowane przez Grażynę Piskorz, wicedyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Zobacz cały kalendarz