28 lutego 2024

Dzień Liczby π

Dzień Liczby π

14 marca 2024

3,141592…

Rekord świata w recytowaniu z pamięci kolejnych cyfr najsłynniejszej stałej matematycznej dzierży Akira Haraguchi. Japończyk wymienił ich 100 000 (tak, sto tysięcy!). A Wy, ile cyfr zapamiętacie?

Gdzie i kto odkrył liczbę pi?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jednak najprawdopodobniej to zasługa wynalazców koła, czyli Sumerów. Wzmianki o ludolfinie znajdziemy także w biblijnych relacjach z budowy jerozolimskiej świątyni Salomona. Tajemniczą pi badali też Egipcjanie, a jako pierwszy jej wartość, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, podał Grek z Syrakuz (dzisiejsza Sycylia) – Archimedes.

Mezopotamia, Egipt, Grecja – z mapą w ręku łatwiej objąć wzrokiem kolebkę liczby pi.

Zobacz cały kalendarz