25 września 2023

Dzień Praw Dziecka 

Dzień Praw Dziecka 


20 listopada 2023

20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, to dzień, w którym uwaga skierowana jest na dzieci i ich prawa. Każde dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać, dlatego obchodzimy to święto wspólnie z UNICEF Polska i przybliżamy najważniejsze informacje dotyczące konwencji o prawach dziecka.

Konwencja o prawach dziecka

Każde dziecko, niezależnie od kraju, w którym mieszka, od pochodzenia czy wyznania, ma swoje prawa.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Konwencja wyjaśnia kim są dzieci, jakie mają prawa jakie obowiązki rządzący mają wobec nich.

Wszystkie prawa są ze sobą powiązane, są jednakowo ważne i nie można ich odbierać dzieciom. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to okazja, by dowiedzieć się więcej w zakresie swoich praw i obowiązków.

Dokument zawiera 54 artykuły, które dotyczą praw dziecka. Ostanie z nich (43 -54) odnoszą się do przepisów, w jaki sposób władze, ONZ – w tym Komitet Praw Dziecka i UNICEForaz inne organizacje starają się zapewnić wszystkim dzieciom możliwość pełnego korzystania z ich praw.

Zobacz cały kalendarz