27 września 2023

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

14 maja 2024

Egzaminy ósmoklasisty - język polski

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze.

Zobacz cały kalendarz