27 września 2023

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

16 maja 2024

Egzaminy ósmoklasisty - język angielski

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze.

Zobacz cały kalendarz