27 września 2023

Egzamin ósmoklasisty - język angielski

Egzaminy ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty - język angielski


16 maja 2024

Egzaminy ósmoklasisty - język angielski (90 minut lub 135 minut)

Procedury rozpoczęcia egzaminu - godzina 8.15.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze.

Zobacz cały kalendarz