27 września 2023

Egzamin ósmoklasisty - język polski

Egzaminy ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty - język polski


14 maja 2024

Egzaminy ósmoklasisty - język polski (120 minut lub 180 minut, 210 minut uczniowie z Ukrainy)

Procedury rozpoczęcia egzaminu – godzina 8.15.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze.

Zobacz cały kalendarz